Underutvalg og faggrupper

Norsk forening for allmennmedisin har en rekke underliggende organer som står sentralt i foreningens arbeid. Underutvalgene er stående organer som ivaretar faste oppgaver for NFA. Faggruppene er dynamiske fagmiljøer som arbeider med særskilte fagområder innenfor allmennmedisinen.