Underutvalg og faggrupper

Norsk forening for allmennmedisin har en rekke underliggende organer som står sentralt i foreningens arbeid. Underutvalgene er stående organer som ivaretar faste oppgaver for NFA. Faggruppene er dynamiske fagmiljøer som arbeider med felt innenfor allmennmedisinen som medlemmene har særskilt interesse for og kompetanse i.