Norsk forening for allmennmedisin

Utvalg/faggrupper

Diabetes

Faggruppen ble opprettet i 2021 og ledes av Kjersti Nøkleby (epost; kjersti.nokleby@medisin.uio.no)
1. september 2021