Digital helse og persontilpasset medisin

Faggruppe Digital helse og persontilpasset medisin ble oppløst i mars 2022.

Siste leder var Petter Brelin, medlemmer Linn Getz og Bjørn Hofmann

Gruppens facebookprofil

Medisinen generelt, og allmennmedisinen spesielt, utfordres i dag av løfter om en historisk omveltning. Nye teknologiske og vitenskapelige gjennombrudd som genom-sekvensering, ”omics”, medisinske apper, computerteknologi og kunstig intelligens spås å endre medisinen på en måte vi aldri har sett før. Dette kan ha fordeler, men kan også ha slagsider som truer folkehelsen. Det er kritisk viktig at allmennmedisinere er på stasjonen før toget forlater perrongen, og er med på å forme eget fag gjennom den forestående transformasjonen. Denne referansegruppen ønsker å være en toneangivende stemme i vitenskapsteoretiske, filosofiske og praktiske spørsmål rundt begreper som blant annet eHelse, mHelse, Helse2.0, genomics, persontilpasset medisin, P4-medisin (predictive, preventive, personalized, participatory) og systemmedisin.