Norsk forening for allmennmedisin

Utvalg/faggrupper

Distriktsmedisin

Medlemmer:

Leder Marit Karlsen (maritkarlsen@hotmail.com)
Ronny Cassels, Helen Brandstorp, Karsten Kehlet, Guttorm Johnsen, Morten Larsen
5. juli 2018