Norsk forening for allmennmedisin

Faggrupper

EPJ og elektronisk samhandling

5. juli 2018

Leder er Susanne Prøsch.

Gruppen har ekstern hjemmeside her. Her finnes oversikt over medlemmer og over gruppens aktiviteter.