EPJ og elektronisk samhandling

Vil du lære mer om ehelse? Har du lyst og anledning til å representere allmennlegenes ehelse-interesser lokalt eller nasjonalt? Meld deg på epost-diskusjonsforumet til vår faggruppe: ref_epj_es@googlegroups.com

Les gjerne årsmeldingene nedenfor, så får du et godt innblikk i hva vi jobber med. Fortell oss på epost-lista hva du kan bidra med.

Faggruppen er nærmere omtalt i Utposten.

Gruppeleder er Jan Robert Johannessen.