Farmakoterapi i allmennpraksis

Medlemmer:
Ketil Arne Espnes (leder)
Frode Edvardsen
Wenche Haugen
André Storm
Sohail Aslam
Sophia Kaushal

Nærmere om faggruppen - se omtale i Utposten 1/24


Nytt om legemidler  og førerkort (jan 2017)
 
Den nye førerkortforskriften er nå fulgt opp med en egen veileder; den nå mye omtalte FØRERKORTVEILEDEREN som du finner ved å klikke på lenken.  

Faggruppen v/Ketil Espnes og Roar Dyrkorn har vært involvert i flere diskusjoner med Helsedirektoratet angående legemiddelkapittelet og fått gjennomslag for noen av våre innspill.  

Det virker som om det er relativt stor frustrasjon omkring veilederen hos kollegene, noe vi godt kan forstå. Det kommer sannsynligvis flere revisjoner  angående legemidler i løpet av året 2017.  Det er svært viktig å skrolle ned til de små fanene nederst i hvert avsnitt om medikamentgrupper til man finner fanen «Praktisk» der ligger det presiseringer og flere gode råd. 

På hjemmesiden til Avd. for klinisk farmakologi på St. Olavs Hospital ligger det også en del dokumenter, veiledninger som kan være til hjelp. Lenkene til finner du på hjemmesiden: