Norsk forening for allmennmedisin

Faggrupper

Fysisk aktivitet og kosthold som medisin

Faggruppe oppstartet i 2019 og ledes av Stian Lobben.
5. mars 2019

Leder: Stian Lobben.

Medlemmer: Thomas Mildestvedt, Lars Fadnes og Ingvild Vatten Alsnes.