Fysisk aktivitet og kosthold som medisin

Faggruppe oppstartet i 2019 og ledes av Stian Lobben.

Leder: Stian Lobben

Medlemmer: Thomas Mildestvedt, Lars Fadnes, Ingvild Vatten Alsnes, Marita Fløtre og Ingeborg Haugli

Presentasjon av gruppen i Utposten