Fysisk aktivitet og kosthold som medisin

Faggruppe oppstartet i 2019 og ledes av Stian Lobben.

Leder: Stian Lobben.

Medlemmer: Thomas Mildestvedt, Lars Fadnes og Ingvild Vatten Alsnes. 

Presentasjon av gruppen i Utposten