Gastroenterologi

Gruppas formål er å fremme god forståelse og håndtering av gastrointestinale problemer i allmennpraksis gjennom forskning, undervisning og kunnskapsformidling.

Medlemmer:
Knut-Arne Wensaas, leder (E-post) Spesialist i allmennmedisin, Kalfaret legesenter, og forsker ved allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen
Torgeir Fjermestad. Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, Ranheim Legesenter
Karl Hilt. Spesialist i allmennmedisin, Ranheim Legesenter
Paul Juul-Hansen. Spesialist i allmennmedisin og indremedisin, dr. med. Rasta Legesenter
Pål Kristensen. Spesialist i allmennmedisin, Ranheim Legesenter
Jørgen Urnes. Universiteslektor, dr. med. og fastlege ved Edda legesenter, Trondheim

Kompetansepersoner:
Irene Hetlevik. Professor i allmennmedisin, NTNU
Terje Johannessen. Redaktør for NEL og professor II i allmennmedisin, NTNU
Roar Johnsen. Professor i anvendt samfunnsmedisin, NTNU
Ingard Løge. Spesialist i allmennmedisin og redaktør NEL
Hermod Petersen.Professor emeritus NTNU og æresmedlem i gruppa