Gastroenterologi

Gruppas formål er å fremme god forståelse og håndtering av gastrointestinale problemer i allmennpraksis gjennom forskning, undervisning og kunnskapsformidling.

Faggruppen skal fremme god forståelse og håndtering av gastrointestinale problemstillinger i allmennpraksis gjennom forskning, undervisning og kunnskapsformidling.

Per 2024 har ikke faggruppa egen aktivitet, men fungerer som paraply for allmennleger som har representert NFA i arbeid innen gastroenterologi, blant annet forskjellige handlingsprogram for kreft i fordøyelsesorganene, nasjonalt pilotprosjekt for tarmkreftscreening og Referansegruppa til Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer. Faggruppa som sådan er ikke lenger aktiv, men har status som «sovende» faggruppe som ved behov kan gjenoppta aktivitet.

Internasjonal kontakt:
Faggruppa er norsk medlem i ESPCG, the European Society for Primary Care Gastroenterology (www.espcg.eu). ESPCG er medlem i den europeiske gastroenterologi-organisasjonen United European Gastroenterology (UEG) og interessegruppe, Special Interest Group, i Wonca Europe. Knut-Arne Wensaas er representant i ESPCG.

Allmennleger som har interesse for gastroenterologi kan gjerne ta kontakt.

Medlemmer:

 • Knut-Arne Wensaas, leder (E-post) Spesialist i allmennmedisin, Kalfaret legesenter, og forsker ved allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen
 • Torgeir Fjermestad. Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, Ranheim Legesenter
 • Karl Hilt. Spesialist i allmennmedisin, Ranheim Legesenter
 • Paul Juul-Hansen. Spesialist i allmennmedisin og indremedisin, dr. med. Rasta Legesenter
 • Pål Kristensen. Spesialist i allmennmedisin, Ranheim Legesenter
 • Jørgen Urnes. Universiteslektor, dr. med. og fastlege ved Edda legesenter, Trondheim

Kompetansepersoner:

 • Irene Hetlevik. Professor i allmennmedisin, NTNU
 • Terje Johannessen. Redaktør for NEL og professor II i allmennmedisin, NTNU
 • Roar Johnsen. Professor i anvendt samfunnsmedisin, NTNU
 • Ingard Løge. Spesialist i allmennmedisin og redaktør NEL
 • Hermod Petersen. Professor emeritus NTNU og æresmedlem i gruppa