Innovasjon

Faggruppe for innovasjon i fastlegepraksis og allmennmedisin.

Leder: Tommy Andreassen

Gruppen er nærmere omtalt i Utposten.

Presentasjon av medlemmene i faggruppen: 

Tommy Andreassen f.-71. Leder
Ringsaker, Innlandet fylke.
Spesialist i allmennmedisin, Utdannet Universitetet i Tromsø, 2000. Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten - Handelshøyskolen BI 2019. Fastlege og daglig leder Brumunddal legesenter og Praksisleder Primærhelseteam, Brumunddal. Fra tidligere leder ved Fauske legesenter, samt fagansvarlig/leder for Interkommunale legevakt i Salten. I perioden ved Fauske legesenter tilknyttet Nasjonalt senter for telemedisin ("Utstillingsvindu"). Tidligere praksislærer Universitetet i Tromsø. Tidligere sykehjemslege og helsestasjonslege. Hovedtillitsvalgt, Dnlf Ringsaker. Tidligere HTV Dnlf Fauske og utdanningskomitéen Nordland legeforening.
Arbeider med etablering av nasjonalt Innovasjonssenter i allmennmedisin.


Silje Røssvoll f. -76
Rana, Nordland fylke.
Spesialist i allmennmedisin. Utdannet Universitetet i Trondheim, 2004. Fastlege, seksjonsleder for Rana lokalmedisinske senter og Rana interkommunale legevakt, praksisleder Primærhelseteam Rana. Fra tidligere medisinsk ansvarlig for opprettelsen av legevaktsentral for 16 helgelandskommuner. Jobbet med behandlingsplaner innen Primærhelseteam piloten

Thomas Vingen Vedeld f. -77
Stad, Vestland fylke.
Spesialist i allmennmedisin. Spesialistutdanning i samfunnsmedisin planlagt fullført 2020 (før Korona). Utdannet Universitetet i Trondheim, 2003. Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten - Handelshøgskolen BI 2019. Fastlege fra 2005, og kommuneoverlege fra 2016. Tidligere helsestasjons- og skolelege. Praksisleder Primærhelseteam. Med i prosjektgruppe for nasjonalt pilotprosjekt om medisinsk avstandsoppfølging (Stad). Rådgivningsgruppe somatikk – nasjonal helse- og sjukehusplan (Helsedepartementet 2018-2019). Plan- og utviklingsarbeid som kommuneoverlege. Lege i psykososialt kriseteam fra 2012. Vara Kontrollkommisjonen for Sogn og Fjordane fra 2016. Støttekollega i Legeforeningen fra 2016 - avdelingsleder for ordninga i Sogn og Fjordane fra 2018. Gruppeveileder LIS-1 allmennmedisin i Vestland fra 2019. Tillitsvalgt, Legeforeningen Eid. Styremedlem i Helse Førde fra 2020


Signe Friborg Hjort f. -80
Molde, Møre og Romsdal fylke.
Spesialist i allmennmedisin, Kommuneoverlege Molde. Pågående spesialistutdanning samfunnsmedisin. Født og oppvokst i Odense, Danmark. Utdannet i Odense 2008. Turnus og LIS indremedisin i København, bla. Frederiksberg Hospital. Fastlege Molde, fra 2011, bygd opp nytt kommunalt legekontor samlokalisert med legevakt i Molde fra 2013. Fra 2017 prosjektstilling Legevaktstruktur i Molde. Avsluttet som fastlege og oppstart som ass. kommuneoverlege fra 2019. Prosjektleder for Pilotprosjekt legevakt Romsdal fra mars '19 (Innovasjonsprosjekt).


Aleksander Notto Sandnes f. -64
Kristiansand, Agder fylke.
Spesialist i allmennmedisin, Utdannet Universitetet i Oslo, 1991. Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten - Handelshøgskolen BI 2019. Fastlege og daglig leder Sørlandsparken legesenter, Sørlandsparken BHT og Praksisleder Primærhelseteam Sørlandsparken. Erfaring fra idrettsmedisin, eldremedisin og bedriftshelsetjeneste, samt 10 års erfaring med «Point of care» ultralyd bildediagnostikk i allmennpraksis. Med i nasjonalt velferdsteknologiprogram med digital hjemme oppfølgingAlf Bjarte Stausland Johnsen f. -47
Askim, Viken Fylke
Spesialist i allmennmedisin. Utdannet fra Universitetet i Oslo 1974. Forskningsstipendiat Institutt for kirurgisk forskning, Rikshospitalet 1978 -1980. Allmennpraksis i Trøgstad 1981 - 1997, 2- lege praksis. 1997 - 2003 leder for Indre Østfold Bedriftshelsetjeneste, samt partner i konsulentfirma innen ledelse- og organisasjonsutvikling, oppdrag hovedsakelig innen offentlig sektor. Fra 2003 fastlege ved Askim legesenter, 4-lege praksis. Samtidig kommunelege i deltidsstilling. Fra 2011 kommuneoverlege i Askim i fulltidsstilling frem til pensjonering 31/12-2019.
Deltatt i flere prosjekter for å styrke fastlegerollen og kompetanse i kommunehelsetjenesten, deriblant arbeidet med «Virtuell avdeling Helsehuset i Askim» og «Prosjektet Innovativ rehabilitering i Indre Østfold»