Norsk forening for allmennmedisin

Faggrupper

Kognitiv terapi

5. juli 2018

Leder: Bente Aschim, (Oslo) 

Medlemmer: Sverre Lundevall (Oslo) Ole Rikard Haavet (Lillestrøm), Anne Cathrine Bergh (Drammen), Asbjørn Ernø (Moss), Carl Christian Norberg (Stavanger), Cathrine Abrahamsen (Horten), Ragnar Sundby (Sandefjord), Johanna Westin (Trondheim), Eli Ringstad Skeid (Oslo).