Norsk forening for allmennmedisin

Utvalg/faggrupper

Kognitiv terapi

5. juli 2018

Leder: Carl Christian Norberg (Sandnes) 

Medlemmer: Sverre Lundevall (Oslo) Ole Rikard Haavet (Lillestrøm), Anne Cathrine Bergh (Drammen), Asbjørn Ernø (Moss), Carl Christian Norberg (Stavanger), Cathrine Abrahamsen (Horten), Ragnar Sundby (Sandefjord), Johanna Westin (Trondheim), Eli Ringstad Skeid (Oslo).