Faggruppen for lesbisk og homofil helse ble etablert oktober 2007. I 2015 endret gruppen navn til LHBT (faggruppe for lesbisk- homofil-, bifil- og transhelse).

Gruppen består av Mari Bjørkman (leder), Gunnar Frode Olsen, Janecke Thesen, Esben Esther Pirelli Benestad, Martin Lerstang Mikkelsen, Maret Krannich og Anita MM Iversen. Assosierte medlemmer: Nanna Cecilie Klingenberg, Nils Petter Sørung og Haakon Aars. Gruppen er presentert i Utposten

Gruppa er faglig uavhengig og mottar ingen støtte fra farmasøytisk eller medisinteknologisk industri.

Faggruppens medlemmer vil her formidle sin kunnskap til leserne gjennom poster om utvalgte emner, som leseren kan komme til ved å klikke på menyen til høyre. Vi vil også legge ut linker til andre interessante og nyttige nettsteder. Målgruppa er allmennpraktiserende leger. Stoffet vi formidler bygger på egen erfaring og skal være underbygget med dokumentasjon og referanser som den interesserte leser selv kan vurdere. Ingen persongjenkjennbare opplysninger skal formidles. Faglig ansvar for den enkelte programpost ligger hos forfatteren, som har brukt resten av faggruppen som et kommentarpanel underveis i prosessen.

Vi forutsetter at du refererer til kilde hvis du ønsker å bruke materialet vårt i annen sammenheng.

Informasjonsbrosjyre for helsepersonell

Kontakter og lenker: