Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS)

MUPS er et tema der allmennlegene er de fremste spesialistene. Faggruppa arbeider for å framskaffe og spre kunnskap, holdninger og arbeidsrutiner knytta til disse tilstandene. Vi vektlegger at de er mer eller mindre uforklart men ikke på noen måte «uforklarlig». Det finnes mye forskningsbasert kunnskap på området, som det er viktig å gjøre kjent.

Faggruppa arbeider med temaet ved å arrangere eller være bidragsytere på kurs for allmennleger, skrive avis-, fag-, eller vitenskapelige artikler, skrive bokkapitler, samt utarbeide undervisningsmateriell. Stoffet vi formidler bygger på egen erfaring som allmennleger og skal være underbygget med dokumentasjon fra forskning av forsvarlig kvalitet. Noen av gruppas medlemmer har også en akademisk forankring.

Dersom kurskomiteer i fylkene ønsker hjelp til å arrangere kurs, kan vi gjerne bidra. Gruppa ønsker nye medlemmer velkommen, aktivitetsnivået bestemmer du selv. Ta gjerne kontakt!

Gruppen er nærmere omtalt i Utposten.

Medlemmer i gruppa

 • Ingjerd Helene Jøssang (leder)
 • Stein Nilsen
 • Peter Prydz
 • Lars Tore Nerbøvik
 • Kirsti Malterud
 • May-Lill Johansen
 • Peter Christersson
 • Ingunn Leeber
 • Cathrine Abrahamsen
 • Jorid Degerstrøm
 • Gro Henriksen

Publikasjoner fra medlemmer av gruppa – vitenskapelig:

Olde Hartman TC, Rosendal M, Aamland A, et al. What do guidelines and systematic reviews tell us about the management of medically unexplained symptoms in primary care? BJGP Open. 2017.

• Aamland A, Fosse A, Ree E, Abildsnes E, Malterud K. Helpful strategies for GPs seeing patients with medically unexplained physical symptoms: a focus group study. Br J Gen Pract. 2017;67(661):e572-e9.


• Rosendal M, Olde Hartman TC, Aamland A, van der Horst H, Lucassen P, Budtz-Lilly A, et al. "Medically unexplained" symptoms and symptom disorders in primary care: prognosis-based recognition and classification. BMC Fam Pract. 2017;18(1):18.

• Malterud K, Aamland A. Medically unexplained symptoms: are we making progress? Br J Gen Pract. 2019;69(681):164-5. doi: 10.3399/bjgp19X701885.

 

Publikasjoner fra medlemmer av gruppa – medier og annet:

Artikkel i Bergens Tidende
De synkende hjerters sang. Intervju med Aase Aamland, Tdnlf 2017