Muskel- og skjelettlidelser

NFAs faggruppe for muskel- og skjelettlidelser består av Satya Sharma (leder), Kurt Andreassen, Erik L. Werner, Øystein Holmedal og Sladjana Skoro. Gruppa er faglig uavhengig og mottar ingen støtte fra farmasøytisk industri.

Faggruppens medlemmer vil dele sin kompetanse med leserne gjennom programposter om utvalgte kliniske emner med denne nettsiden som utgangspunkt. Målgruppa er allmennpraktiserende leger. Stoffet vi formidler, bygger på egen erfaring og skal være underbygget med dokumentasjon og referanser som den interesserte leser selv kan vurdere. Ingen persongjenkjennbare opplysninger skal formidles. Faglig ansvar for den enkelte programpost ligger hos forfatteren, som har brukt resten av referansegruppa som et kommentarpanel underveis i prosessen.

Til nå har vi laget programposter om
Steroidinjeksjoner
Artrose
Kroniske muskelsmerter
Tennisalbue

Vi forutsetter at du refererer til kilde hvis du ønsker å bruke materialet vårt i annen sammenheng.  

Kontakt faggruppen på epost.