Overdiagnostikk

Faggruppens arbeid er nærmere omtalt i Utposten nr 6 2023.

Medlemmer:

Thomas Omdal (leder)
Jørgen Breivold (administrativt ansvar)
Eivind Meland
Gisle Roksund
Georg Espolin Johnson
John Brodersen
Morten Lindbæk
Per Opdal
Stefan Hjörleifsson
Steinar Westin
Trond Egil Hansen