Norsk forening for allmennmedisin

Faggrupper

Overdiagnostikk

5. juli 2018

Medlemmer:

Elisabeth Swensen (leder)
Eivind Meland
Gisle Roksund
Georg Espolin Johnson
John Brodersen
Morten Lindbæk
Per Opdal
Stefan Hjörleifsson
Steinar Westin
Trond Egil Hansen