Norsk forening for allmennmedisin

Faggrupper

Psykiatri

5. juli 2018

Faggruppen i psykiatri ble reetablert 2014, for å ha et forum som kan bidra i debatten rundt fagfeltet psykiatri i en tid hvor dette får mye fokus og politikere signaliserer endringsvilje og styringsvilje. Vi ønsker å bidra til at det allmennmedisinske perspektivet i psykiatrien får større tyngde. Dette gjør vi ved blant annet å være en medaktør i utviklingen av nasjonale pakkeforløp i psykiatri, gi innspill rundt organisering av avtalespesialister og endring av prioriteringsveilederen, og delta i debatten rundt organisering og ansvarsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal psykiatritjeneste.

Vi tar gjerne imot nye medlemmer som har engasjement for fagområdet psykiatri innen allmennmedisin.

 

Gruppens medlemmer er alle fastleger:

Einar Moltu, Bærum

Astri  Marie Dolva, Asker

Mette Lerfaldet, Ringerike

Eli Ringstad Skeid, Oslo

Anne Stubdal, Stryn

Geir Dunseth, Holmestrand (Leder)