Norsk forening for allmennmedisin

Faggrupper

Rus og avhengighetsmedisin

5. juli 2018

Medlemmer: Torgeir Gilje Lid (leder), Krister Mostrøm, Pernille Willersrud, Camilla Holter Huseby, Knut Boe Kielland, Ivar Skeie, Dagfinn Haarr, Kathleen Henriksen og Christian Steenfeldt-Foss. Kielland, Skeie og Haarr er seniormedlemmer og bidrar med sin lange erfaring fra allmennpraksis og rusmedisin, selv om de ikke lenger er fastleger.