Seksuell helse for menn som har sex med men

Norge har en sterk, generell primærhelsetjeneste som skal yte helsetjenester til hele befolkningen. Vi har få spesialklinikker for grupper med spesielle forhold eller behov. Fastlegene skal møte hver pasient med kunnskap, empati og åpenhet. Å være en god lege for pasienter som er eller lever svært forskjellig fra en selv, kan være krevende. Vi har derfor utarbeidet en lett tilgjengelig lysbildeserie om menn som har sex med menn, og seksuelt overførbare infeksjoner.

Homofile, bifile og andre menn som har sex med menn har høyere risiko for å smittes av HIV, hepatitt B, klamydia, gonoré, syfilis og HPV. Undersøkelser viser at mange menn ønsker å bruke fastlegen når de tester seg for seksuelt overførbare infeksjoner, og avhengig av seksualpraksis kan testing flere ganger årlig være anbefalt. Menn som har sex med menn har sannsynligvis en økt risiko for å få analkreft sekundært til økt risiko for HPV-infeksjon, men det er ikke påvist overhyppighet av andre somatiske sykdommer i denne gruppen.

For mange menn som har sex med menn er det å teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner, og da særlig for HIV, emosjonelt vanskelig. Mange frykter at de skal bli møtt med fordomsfulle holdninger fra legen når de beskriver sin seksualpraksis eller forteller at de er homofile eller bifile. For at pasienten skal få tillit til legen og bli komfortabel med å ta dette opp i konsultasjonen, er det viktig at legen har en åpen og respektfull innstilling. Avtal allerede i testsituasjonen en oppfølgingstime for å formidle resultatet, og gjør det klart at pasienten får hjelp og støtte av deg uansett resultat.

Vi har laget en lysbildeserie som blant annet omtaler

  • Aktuelle infeksjoner, seksualpraksis og smittemåter
  • Klinisk undersøkelse og prøvetaking; hvor ofte og hvordan
  • Hiv: smitte og prøvetaking
  • Vaksiner

Lykke til i egen praksis!

Vi forutsetter at du referer til kilde hvis du ønsker å bruke materialet vårt i annen sammenheng.