Smertemedisin

Faggruppens formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for smertemedisinske utfordringer i allmennmedisin, stimulere til tverrfaglig samarbeid og være en ressurs for Legeforeningen og medlemmene på fagfeltet smertemedisin.

Faggruppen arbeid er nærmere omtalt i Utposten nr 5 2023.

Leder:             Trygve Skonnord (E-post)
Nestleder:        Holgeir Skjeie (E-post)

Øvrige medlemmer:
Anders Kind
Anne Marte Nordrum
Arnfinn Seim
Christel Nanz
Egil Fors
Guro Røstvig
Hedda Tschudi-Madsen
Khoa Duong
Rune Slettbakk
Stein Jarle Pedersen
Åge Norman Hansen
Åshild Espeland
Mirela Slomic
Hanna Moldekleiv
Harald Sundby
Gunhild Nytrøen
Trond Høibø