Norsk forening for allmennmedisin

Faggrupper

Ultralyd

Forening for Ultralyd i Allmennpraksis inneholder mye relevant informasjon, blant annet om kurs. Denne siden finner du lenke til her: www.fuanorge.no
5. juli 2018

Medlemmener: 

Morten Glasø

Sveinung Gangstø

Roald Borthne

Geir Stene

Alexander Sandnes

Marius Christensen

Kan Shanker

Finn Høivik

Olav Karstad

Canh Le Nygaard

Karoline Lund (leder)