Valgkomite

Valgkomiteen forbereder valg på styre og underutvalg.

Komiteens arbeid er beskrevet i vedtektene.

Valgkomiteen består av:

Leder:       Trine Bjørner   (01.09.2021 - 31.08.2025)  (Epost
Medlem:  Sirin Johansen (01.09.2021 - 31.08.2025)    
Medlem:  Fuk-Tai Sundvor (01.09.2019 - 31.08.2023)    
Medlem:  Petter Brelin (01.09.2019 - 31.08.2023)
Medlem:  Andreas Pahle (01.09.2019 - 31.08.2023)
Vara:        Stefan Hjørleifsson (01.09.2021 - 31.08.2025)    
Vara:        Karsten Kehlet (01.09.2021 - 31.08.2025)    
Vara:        Espen Storeheier (01.09.2019 - 31.08.2023)