Norsk forening for allmennmedisin

Honorar- og reiseregningsskjema

Her finner du relevante skjema samt informasjon om utbetaling av praksiskompensasjon, honorar, reiseutlegg og diverse utlegg. Fra 1.1.16 må alle sende reiseregning/honorarskjema for praksiskompensasjon og honorarer. På samme regning bes tatt med tilhørende reiseutgifter.  Legeforeningen svarer arbeidsgiveravgift av honorar. Selvstendig næringsdrivende sender fra 2016 reiseregning, ikke faktura.

Honorar, p-komp, reise, kursutgifter