Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for allmennmedisin

Honorar- og reiseregningsskjema

Her finner du relevante skjema samt informasjon om utbetaling av praksiskompensasjon, honorar, reiseutlegg og diverse utlegg. Fra 1.1.16 må alle sende reiseregning/honorarskjema for praksiskompensasjon og honorarer. På samme regning bes tatt med tilhørende reiseutgifter.

Legeforeningen svarer arbeidsgiveravgift av honorar. Ordningen med faktura for selvstendig næringsdrivende utgår.

Honorar, p-komp, reise, kursutgifter