Norsk forening for allmennmedisin

Honorar- og reiseregningsskjema

Her finner du relevante skjema samt informasjon om utbetaling av praksiskompensasjon, honorar, reiseutlegg og diverse utlegg. Fra 1.1.16 må alle sende reiseregning/honorarskjema for praksiskompensasjon og honorarer. På samme regning bes tatt med tilhørende reiseutgifter.

Legeforeningen svarer arbeidsgiveravgift av honorar. Ordningen med faktura for selvstendig næringsdrivende utgår.

Honorar, p-komp, reise, kursutgifter