Honorar- og reiseregningsskjema

Arbeid for NFA er vanligvis frivillig uten lønn. De økonomiske ordningene er kompensasjon for utlegg og tapt inntekt, men unntak av møter på kveldstid/helg, da det kan utbetales et mindre fast honorar.

Her finner du relevante skjema samt informasjon om utbetaling av praksiskompensasjon, honorar, reiseutlegg og diverse utlegg.

Reiseregning/honorarskjema benyttes for praksiskompensasjon, honorar og tilhørende reiseutgifter. Også selvstendig næringsdrivende sender reiseregning, ikke faktura. Legeforeningen svarer arbeidsgiveravgift av honorar.