Dette er vinneren av AFUs forskningspris

– Det allmennmedisinske forskningsmiljøet i Norge er spesielt ivaretagende, gir veldig mye støtte og oppmuntring, sier vinneren av Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) sin forskerpris, Juan Carlos Aviles Solis.
Forsker Juan Carlos Aviles Solis
Mange tror det er høy terskel for å bli forsker, men det er bare nysgjerrige mennesker som prøver å finne svar på spørsmål som dukker opp hver dag, sier Juan Carlos Aviles Solis, vinneren av Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) sin forskerpris.

Under festmiddagen på Nidaroskongressen forrige uke ble forskerprisen til Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) for 2019 overrakt lege og forsker Juan Carlos Aviles Solis.

I prosjektet, som har data fra Tromsø 7-undersøkelsen, har den unge forskeren hørt på opptak av lungelyder, ved stetoskop med mikrofon. Han har sett på forekomsten av lungelyder som piping og knatring og den diagnostiske nytten av lungeauskultasjon.

Aviles Solis jobber som turnuslegevikar ved indremedisinsk avdeling på Levanger sykehus og er forsker tilknyttet Allmennmedisinsk forskningsenhet ved Universitetet i Tromsø.

– Først og fremst motiverer prisen meg til å forske mer. Prisen er en bekreftelse på at andre synes det jeg har jobbet med er nyttig – kanskje er den jobben jeg har gjort ikke så usynlig som man kan tro, sier prisvinneren.

Forsket først


Juan Carlos Aviles Solis er fra Mexico og kom til Norge for seks år siden. Alle artiklene i doktorarbeidet hans er publisert i internasjonale tidsskrift, og nå legger han siste hånd på verket på avhandlingen.

– Hvilket utbytte har du fått av å forske?

– Det største utbyttet er at jeg har fått verktøy for å kunne svare på fremtidige spørsmål. Og det har vært en fin faglig utvikling for meg. Det allmennmedisinske forskningsmiljøet i Norge er spesielt ivaretagende, gir veldig mye støtte og oppmuntring. Det har aldri vært skummelt å presentere, jeg er blitt godt tatt vare på og har fått tilbakemeldinger som har vært nyttige. Alle har prøvd å hjelpe meg på best mulig måte.

– Hva vil du si til legekolleger som ønsker å forske?

– Vær nysgjerrig! Og når det dukker opp spørsmål, hvorfor ikke forske på det og få muligheten til å lære enda mer, bli en bedre lege, utvikle seg. Det er ikke, som mange tror, skummelt å forske. Det er artig. Mange tror det er høy terskel for å bli forsker, men det er bare nysgjerrige mennesker som prøver å finne svar på spørsmål som dukker opp hver dag.

Snart får han svar på søknaden om LIS1-stilling.

– Målet med en doktorgrad må jo være å lære seg å forske. Derfor valgte jeg å forske først. Jeg er usikker på hvilken spesialitet jeg vil velge og er veldig åpen for hva det blir. Allmennmedisin er veldig spennende med mye pasientkontakt, som jeg setter stor pris på, sier Juan Carlos Aviles Solis.

Nyttig kunnskap

Prisvinneren av AFU-prisen skal være en nykommer innen forskning og bedømmes ut ifra blant annet prosjektets relevans for allmennmedisin eller samfunnsmedisin, for metodevalg og for selve fremføringen på Forskningsdagen på Nidaroskongressen eller på Primærmedisinsk uke.

Fastlege ph.d. Sture Rognstad er én av de fire i komiteen som har vurdert kandidatene til prisen. Han viser til at stetoskopet er et av fastlegens viktigste arbeidsverktøy og at forskningen gir nyttig kunnskap som er relevant i allmennpraksis.

Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen og Norsk forening for samfunnsmedisin står bak AFU-prisen, som er på 15.000 kroner.


Tekst og foto: Lisbeth Nilsen