Elektroniske forsikringsmeldinger kommer for fullt i løpet av høsten

Gjensidige sender nå alle forsikringshenvendelser elektronisk til fastleger i hele landet. If er også i gang, og vil i løpet av august gjøre det samme. Selskapene Fremtind (DNB og Sparebank1-gruppen) og Knif vil starte opp i løpet av høsten. Dette betyr at et flertall av forsikringshenvendelsene kan behandles elektronisk innen årsskiftet.
forsikring

Pr i dag er det Infodoc Plenario, CGM Journal og System-X som har støtte for forsikringsmeldinger på plass. I forbindelse med evt. overgang til nye EPJ-løsninger, er det derfor viktig at det stilles krav om slik funksjonalitet i EPJ-løsningene.


Utfra erfaringene vi har til nå, er det viktig at alle er klar over at elektroniske forespørsler fra forsikringsselskap skal besvares elektronisk ved hjelp av dialogmelding som er utformet spesielt for dette formålet. Dette gjøres ved å trykke «svar» i alle tre ovennevnte EPJ. Henvisning eller andre meldingstyper skal ikke brukes.


Det er ikke lenger nødvendig at kopi av pasientens signerte fullmakt til utlevering av journalinformasjon følger forespørselen fra forsikringsselskapet, selv om bl.a. Gjensidige praktiserer dette fortsatt. Det er tilstrekkelig at forsikringsselskapet i sin forespørsel bekrefter at fullmakt er innhentet og at omfanget av fullmakten klart fremgår av forespørselen.


Det er en del leger som sender for mye informasjon inn til forsikringsselskapene. Vi minner om at det ihht Personvernloven ikke skal sendes mer informasjon enn nødvendig, og at informasjon om identifiserbar tredjeperson eller genetiske tester som er tatt for å avdekke risiko for fremtidig sykdom må utelates.


Videre skal ikke personsensitiv informasjon tas med i fakturaen. Referansenummer/saksnummer skal brukes for å koble faktura og sak. Faktura kan imidlertid sendes sammen med svarmelding som vedlegg. Det er videre noen eksempler på at faktura feilaktig er sendt til pasienten.