Norsk forening for allmennmedisin

2019

Helsedirektoratet vil hjelpe å endre levevaner

8. januar lanserer Helsedirektoratet en digital kampanje de kaller Bare Du, som skal hjelpe befolkningen til å endre levevaner. Bare Du er Helsedirektoratets nye helhetlig kommunikasjonssatsing på levevaner og psykisk helse.
3. januar 2019

Folk flest vet at de bør få regelmessig fysisk aktivitet, stumpe røyken, spise sunt og unngå overvekt. Det vanskelige er å få det til. Mange lurer på hvordan de skal gå frem og ønsker hjelp til å endre vaner. Bare Du  er en digital kampanje som skal hjelpe befolkningen til å endre levevaner innenfor kosthold, fysisk aktivitet, alkohol, tobakk og psykisk helse.

Det er laget en app som skal knyttes til HelseNorge.no hvor pasientene kan registrere aktiviteter og følge med på utviklingen. Målet er positivt oppmuntring, og at små steg er bedre enn ingen steg.

 

Dette er også tenkt som et hjelpemiddel som leger og annet helsepersonell kan bruke i arbeidet med å hjelpe pasienter med å endre levevaner. Mange fastleger har etterlyst verktøy i arbeidet med å følge opp pasienter som har som mål  legge om livsstilen, og Helsedirektoratet håper dette kan være en del av slik verktøykasse.

 

Et bredt spekter av kommunikasjonstiltak skal markedsføre verktøyene, og vise hvilke muligheter som finnes til å få trygg og kunnskapsbasert støtte til endring.