Norsk forening for allmennmedisin

2019

Ny HCV veileder

Norsk forening for infeksjonsmedisin, Norsk forening for medisinsk mikrobiologi og Norsk gastroenterologisk forening i Den norske legeforening har skrevet en veileder for utredning og behandling av hepatitt C- virus (HCV) infeksjon hos voksne.
23. august 2019
Bilde