Påskehilsen fra NFA-leder

Kjære kollega!

Nå er påsken her, vi kan se frem til stadig lysere dager, varmere sol og noen etterlengtede fridager. Jeg håper at du kan ta deg noen velfortjente dager fri med familie, venner, friluftsliv og hvile.

For fastlegeordningen er det mye som ikke går så veldig bra for tiden. I mange kommuner er det nå veldig vanskelig å rekruttere nye fastleger. En del fastleger har sluttet og de som sitter igjen får stadig mer å gjøre. Det er nå flere pasienter som står på legeløse lister og vikarbruken er blitt ganske omfattende.

Jeg er allikevel optimistisk.
Bilde

Noen vil kanskje mene at det ikke er veldig begavet å være optimist i en slik situasjon, men la oss se dette i et overordnet perspektiv over noen år. Den medisinske utviklingen gir sykehusene stadig flere muligheter. For første gang øker levealderen som et resultat av hva vi gjør i helsetjenesten. I spesialisthelsetjenesten ser vi betydelige investeringer. Det bygges nye sykehus over hele landet. Både den medisinske utviklingen og de nye sykehusbyggene forutsetter en rask overføring til primærhelsetjenesten. Det er ikke plass i de nye sykehusene til å gjøre alle nødvendige oppgaver. Sykehusene må støtte seg på kompetente fastleger. Alt peker mot at samfunnet trenger en styrket primærlegetjeneste. Vi er viktige i dag og vil bli enda viktigere i fremtiden. Denne innsikten ser vi tydelig og gledelig hos Helse Nord som har tatt initiativ til et eget prosjekt for å kartlegge og stabilisere primærlegetjenesten i sitt område i frykt for at sykehusene ikke skal klare å utvikle seg som forventet dersom kommunene tømmes for leger. Jeg mener at vi med god samvittighet kan signalisere til våre unge kolleger at vi har en morsom jobb og en trygg fremtid. Vi får en spesialistutdanning som vil gi mer veiledning og bedre faglige rammer. Oppstart i allmennpraksis vil gi større trygghet og mer forutsigbarhet når kommunene får i gang den nye spesialistutdanningen. Samtidig må vi minne våre unge kolleger om at kan vi tilby en fleksibilitet som man ikke får i andre yrker. Vår jobb er morsom og givende, vi har behov for å invitere flere unge leger inn på fastlegekontorene. Da må vi beskrive de mange positive sidene ved å jobbe tett på pasientene i et fastlegekontor.


Det meste av det som dreier seg om rammebetingelser er myndighetenes ansvar og det ligger ikke i vår portefølje. Vi i NFA forsøker å gjøre det vi kan for å dempe belastningene på fastlegekontoret ved å arbeide for mer forutsigbar og mindre arbeidsbelastning. Som dere vet har vi arbeidet mye og lenge med oppgave overføringen fra sykehus til allmennpraksis. Nå begynner vi å se resultater av arbeidet. Vi blir tatt godt imot av de regionale helseforetakene og nå ser det ut som om vårt forslag til felles kjøreregler for oppgaveoverføring er i ferd med å bli akseptert i de fleste sykehus. Vi ser også at det nå opprettes mange samarbeidsorganer mellom fastlegene og sykehusene. I disse samarbeidsorganer snakker man om hva som hører hjemme i et fastlegekontor og hva som bør forbli på sykehuset. Dersom du har mulighet – engasjer deg i dette lokale arbeidet. Vi som arbeider sentralt kan arbeide for å etablere strukturer og kjøreregler, men det faktiske arbeidet med oppgaveforvaltning, samarbeid og kommunikasjon må gjøres lokalt.


Vi arbeider også med utdanning. Sykehusåret har vært en gjenganger på årsmøtet i NFA. Mange har vært frustrerte over det de opplever som et lite relevant sykehusår. Mange har også hatt problemer med å avvikle sykehusåret fordi de bor langt unna sykehus. Den nåværende innretningen av sykehusåret har blitt stadig mindre relevant for videre arbeid som fastlege. Det er derfor en glede å kunne si at vi nå får en mer relevant institusjonstjeneste for utdanningskandidater i allmennmedisin. I den nye spesialistutdanningen vil det bli krav om 6 måneders tjeneste som kan tas i blokker på 3 måneder om gangen. Denne tjenesten vil man både kunne ta på sykehus og i en del kommunale institusjoner. 


Vi har i det siste sett at det i en del kommuner har blitt tiltagende dårlig samarbeidsklima mellom fastleger og nav-kontorene. Dette er gjerne knyttet opp til den kortere tiden folk kan gå på arbeidsavklaringspenger og de kravene som NAV nå stiller både til fastleger og pasienter. Jeg fått mange tilbakemeldinger om at disse kravene oppfattes som urimelig. Vi vil forsøke å få til en dialog med NAV om hva som er realistiske forventninger til medisinsk utredning i forbindelse med ytelser fra NAV.


Det er mange prosjekter vi har vært en del av, jeg kan bare nevne noen her. Vi har nå kontakt med begge jordmorforeningene. Vi har samarbeidet om å få revidert retningslinjene for svangerskapsdiabetes, et arbeid som starter nå i mai, og vi er blitt enige om å gå i dialog med myndighetene for å få ferdigstilt en elektronisk svangerskapsjournal. E-helsedirektoratet har fått et oppdrag fra stortinget om å lage en elektronisk svangerskapsjournal. Det virker som de gitt opp dette. De vil fortsatt bare lage "En innbygger en journal" for kommunene. Denne skal erstattet våre nåværende journalsystemer samt være journal for alle andre aktører i kommunene. Det virker ikke veldig sannsynlig at et direktorat som ikke klarer å lage en svangerskapsjournal for en håndfull aktører skal klare å lage en full journal for alle aktører i kommunal helsetjeneste.
Jordmødrene er enige med oss i at vi ikke kan vente på denne luftige visjonen. Vi har hatt behov for helsekort for gravide i elektronisk form i mange år. Nå må vi få orden på dette.

Det er mye som foregår i fastlegeordningen for tiden. Mye av det skal vi behandle på Våruka i mai. Jeg håper å se mange av dere på vårt årsmøte torsdag 9. mai. Der skal vi snakke om alle de gode tingene vi opplever ved å være fastleger. Vi trenger optimisme og stolthet i vårt fag. Optimismen og stoltheten håper vi å styrke på våruka.

Velkommen!

God påske.