AVLYST - Meld deg på kurs i fysikalsk medisin 5-7. februar 2020

Velkommen til AF og NFAs kurs i fysikalsk medisin 5. februar - 7. februar 2020. Dette er et tradisjonsrikt kurs som har fått gode evalueringer av deltakerne. Det legges, som tidligere, stor vekt på trening i praktiske ferdigheter.


bilde

Kurset er søkt godkjent som emnekurs for leger i spesialisering og som klinisk emnekurs med 18 tellende kurstimer etter spesialitetsreglene i allmennmedisin.

Målsetting for kurset:

Å gi allmennlegen kunnskap om hvordan en bedre kan undersøke, forstå og hjelpe pasienter med muskel-skjelettsmerter ut fra en praktisk allmennmedisinsk tilnærming.

På programmet i 2020 står ”Lidelser i rygg og underekstremiteter”. Kurskomitéen har lang erfaring med praktisk undervisning for allmennleger og studenter. De andre foreleserne er erfarne allmennleger fra NFA’s referansegruppe for muskel- og skjelettlidelser, supplert av dyktige spesialister.


Hotellet er flott, ligger dels uti Nidelven i sentrum av Trondheim og har vunnet kåringen av ”Norges beste hotellfrokost” flere ganger. Den sentrale beliggenhet og det kulinariske er hovedgrunnen til at hotellet er valgt.

Kursavgiften er kr. 5450,- som ikke blir refundert. Den enkelte må selv betale for hotelloppholdet før avreise. Deltakeren søker refusjon for reise- og hotellutgifter fra Legeforeningens Utdanningsfond II i etterkant. Pris per person per døgn er kr. 1960,- i enkeltrom med helpensjon. Deltakere som ikke bor på hotellet betaler en dagpakkepris til hotellet på kr. 670,- som inkluderer lunsj, kaffepauser, frukt og bruk av konferanselokaler.

Se hele programmet under. 

 

Vennlig hilsen
kurskomitéen:
Satya Sharma
Rolland Legesenter, Bergen.