Norsk forening for allmennmedisin

2020

Fastleger er gode på å ivareta kvinners helse – og vi skal bli enda bedre!

Gynekologi, svangerskapsoppfølging og kvinnehelse er en viktig del av fastlegejobben. Vi ønsker med dette å sette fokus på at andelen norske kvinner som deltar i screeningprogrammet for livmorhalskreft er for lavt, og at vi fastleger kan bidra til at det blir flere.
24. august 2020
Marte Kvittum Tangen og Marianne Natvik
ved Marianne Natvik (til høyre), spesialist i allmennmedisin og leder i NFA faggruppa for gynekologi og Marte Kvittum Tangen, spesialist i allmennmedisin og leder i Norsk forening for allmennmedisin.

I Norge tar kun 7 av 10 kvinner livmorhalsprøve som anbefalt i screeningprogrammet. Hvert år får 300 kvinner livmorhalskreft og 70 dør av sykdommen. Vi vet at det har effekt å diagnostisere, følge opp og behandle celleforandringer.
For noen år siden gjorde TNS Gallup, på oppdrag fra Kreftforeningen, en undersøkelse om hvorfor mange kvinner ikke tar livmorhalsprøve. De vanligste årsakene er at de gruer seg (42%) eller at synes det er ubehagelig (26%), og 16% av kvinnene i undersøkelsen svarte at de ikke har tid. 19% sa de ikke ville ta prøven hos fastlegen.

Vi som fastleger kan bidra til at færre opplever ubehag og gjøre undersøkelsessituasjonen trygg. Vi må ønske velkommen til å ta livmorhalsprøver hos oss, og vise at vi er kompetent til dette. Pasienten er sårbar, føler seg ofte usikker og klønete i gynstolen. Hun kan være redd for resultatet, usikker på legen eller oppleve at dette er for ubehagelig. De som i undersøkelsen sa at de ikke ville ta livmorhalsprøven hos fastlegen kan ha mange grunner til dette. Vi fastleger har mange hatter; kanskje er fastlegen en mann, kanskje er fastlegen også naboen eller man har barn på samme skole eller barnehage eller kanskje synes pasienten at hun kjenner legen for godt til at legen skal undersøke underlivet.

Hvis vi bruker HELFO sine tall om takstbruk, ble det i fjor utført litt over 230 000 gynekologiske undersøkelser hos fastlege. Disse tallene har selvsagt noen feilkilder, men mellom 80-90% av alle fastleger gjør gynekologiske undersøkelser (andelen øker om vikarer ekskluderes). Vi håper at enda flere fastleger ser at det å gjøre gynekologisk undersøkelse og å tilby kvinner screeningprøven for livmorhalskreft er viktig.

Fastlegen ER god på dette! BÅDE mannlige og kvinnelige fastleger!
Vi gjør underlivsundersøkelser daglig. Vi oppfordrer til å ta celleprøven hos fastlegen fordi det er enklest og best. Vær med og bidra til at kvinnene som tar kontakt, får tilbud om livmorhalsprøve hos oss. Om det blir for vanskelig å få gjennomført dette hos kvinnens fastlege, kan man lage en avtale med kollega på samme legekontor eller nabolegekontoret om å hjelpe hverandre.
Noen ønsker å gjøre dette hos gynekolog, men også her skal vi være portvoktere og sørge for kapasitet til dem som trenger det mest. Hvis det må henvises videre for rutineprøvetaking, må årsaken til dette forklares, og selvsagt finnes det unntak.

Kreftregisteret har nå endret ordlyden i innkallingen til screeningprogrammet til:
«Ta kontakt med fastlegen din for å ta livmorhalsprøven. Fastlegen gjør denne undersøkelsen.
Noen kvinner synes det kan være vanskelig å gjennomføre denne type undersøkelse hos egen lege. Om du har det slik, snakk med legen din om alternativer. Ofte vil man kunne ta prøven hos en annen lege på samme kontor. I helt spesielle tilfeller kan man bestille time for å be om henvisning til gynekolog.»

Vår oppfordring er: Snakk med pasienten din om dette! Finn en løsning! Tren på gynekologisk undersøkelse og spør om råd dersom du er usikker, hospiter på gyn.pol., meld deg på kurs eller snakk med en kollega om å hospitere. Dette kan vi alle enkelt lære oss med litt innsats. Dette må vi kunne, om ikke kommer jordmødre og andre kvinnehelseaktører og puster oss i nakken.

Ta av deg alle hattene og ta på legehanskene! Om du ikke lager noe nummer ut av dette, vil kanskje hun også tilnærme seg dette enklere. Vis en selvfølgelighet i at dette kan du og at du gjør det ofte. «Det er helt vanlig å gjøre dette hos fastlegen», og «Det er mye raskere å få gjort det her, du kan bli ferdig med dette i dag.» - kanskje blir hun med på å gjøre det hos deg.

Lurer du på når pasienten skal ta prøve neste gang? Kreftregisteret har oversikt og sender alle oppfordring om å ta prøven. Spør gjerne aktivt om kvinnen følger screeningprogrammet.

Praktiske tips fra oss:

• Bruk helst ikke eksplorasjonskrem, men vann på spekelet. Evt. kun en liten mengde vannbasert krem brukes, men da ikke på tuppen av spekelet!
• Er det vanskelig å lokalisere cervix: flytt kvinnen litt lenger frem i gyn.stolen.
• Tørk bort slim forsiktig fra cervix før prøvetaking. Unngå å få blod i prøvematerialet dersom mulig. Prøvetaking under menstruasjon bør unngås.
• Ta det gratis nettkurs om cervixcytologi; Screening for livmorhalskreft: https://www.legeforeningen.no/kurs/2020/8/34126/#tab1 . Legeforeningen tilbyr nå kurset gratis til alle medlemmer. Det gir 1 t godkjent kursaktivitet i videre/etterutdanning for spesialister i allmennmedisin.

For videre informasjon om håndtering av de ulike svarene se:
Flytskjema for cytologi screening og
kapittel 7 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft.

#sjekkdeg-kampanjen i første uken av september er med på å løfte oppmerksomheten rundt livmorhalsscreeningen. Bli med oss i dette!
Lag et stunt på legekontoret! Gi kampanjen oppmerksomhet i sosiale medier og lokalmiljøet. Lag samtaler og oppmerksomhet rundt livmorhalsprogrammet.
Vi vil ha med de siste 3 av 10 kvinnene!
-og vi vil at det skal skje hos fastlegen!