Norsk forening for allmennmedisin

2020

Julehilsen fra NFA leder

16. desember 2020
Kjære medlemmer

Ukom – om læring av de vonde hendelsene

16. desember 2020
Den 30.11.2020 lanserte Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) en rapport etter en undersøkelse av hvorfor barn og unge med uavklarte tilstander som trenger hjelp av det psykiske helsevernet ikke alltid får det. Bakgrunnen for undersøkelsen er en alvorlig hendelse der en 17 år gammel gutt tok sitt eget liv.

Norsk diabetesregister for voksne blir reservasjonsbasert

14. desember 2020
Norsk diabetesregister for voksne er fra og med 19.11.20 godkjent som et reservasjonsbasert register i stedet for samtykkebasert. Det betyr i praksis at det ikke lenger er behov for å samle inn samtykke fra diabetespasientene for å sende inn data til registeret.

Nordisk kongress i allmennmedisin utsatt fra 2021 til 21.-23.6 2022

03. november 2020
Den nordiske kongressen i allmennmedisin som skulle vært arrangert i Stavanger i juni 2021, er utsatt til 21.-23. juni 2022 med bakgrunn i Covid-19 pandemien.

Fastleger er gode på å ivareta kvinners helse – og vi skal bli enda bedre!

24. august 2020
Gynekologi, svangerskapsoppfølging og kvinnehelse er en viktig del av fastlegejobben. Vi ønsker med dette å sette fokus på at andelen norske kvinner som deltar i screeningprogrammet for livmorhalskreft er for lavt, og at vi fastleger kan bidra til at det blir flere.

Smittevern og personvern - hvilke regler gjelder?

17. august 2020
Denne artikkelen fra Heidi Røstøen, juridisk rådgiver og redaktør av Trinnvis, gir en oversikt over personvernreglene med tanke på smittevernarbeidet. Trinnvis er nå oppdatert for å gi veiledning om feltet og er et sted å dokumentere kontorets rutiner.

PMU2020 er avlyst

14. august 2020

NFAs arbeidsprogram 2020-2022

22. juni 2020
NFAs arbeidsprogram 2020-2022 ble vedtatt på NFAs årsmøte 11.juni 2020.

Sommerhilsen fra NFA leder

17. juni 2020
Kjære alle medlemmer! Når vi i NFA styret skal oppsummere siste halvår, er det selvsagt covid-19-pandemien som har dominert arbeidet. Det er helt umulig for meg å skrive dette brevet uten tilhørende covidinformasjon. Allmennleger har vært fantastisk fleksible og løsningsorienterte, raskt tatt til seg ny informasjon og løst utfordringene!

Side 1 av 3