Gratis nettside til legekontor med informasjon om Covid-19

Den pågående situasjonen med Covid-19 gir et stort behov for informasjon fra helsetjenesten til befolkningen. Fastlegenes internettsider blir hyppig besøkt, og er en viktig informasjonskanal. Informasjon til befolkningen rundt Covid-19 avhenger først og fremst av nasjonale anbefalinger, med justeringer i hovedsak avhengig av kommunen og i noen grad av det enkelte legekontor. Informasjonen endres raskt.
Mobil med informasjon

SKIL har tidligere utviklet nettsideløsningen Nefle som er spesielt utviklet for norske legekontor, og vi oppgraderer nå løsningen med en pop-up-informasjon om Covid-19 som dukker opp både når man besøker nettsiden, og når man trykker på knappen for timebestilling. Målene er blant annet at pasientene ikke skal besøke legekontoret ved risiko for smitte, og at de enkelt skal få svar på hyppig stilte spørsmål uten å belaste legekontorene eller kommunens linjer dersom det ikke haster. Det kommer opp en standardinformasjon for alle, i tillegg til å kunne endres for lokale tilpasninger. Noen kommuner har for eksempel et eget telefonnummer. Standardinformasjonen peker i stor grad på nasjonale anbefalinger fra FHI, og vil vurderes hver dag sentralt og endres for alle. Informasjon vil også snarlig være på engelsk.

Nefle er utviklet med bakgrunn i ønsker fra legekontor og pasienter, og tilfredsstiller krav til universell utforming av internettsider. Løsningen er tilpasset mobile enheter, og kan benyttes uavhengig av hvilket timebestillings-system og journalsystem som benyttes. Det er også mulig å legge inn lenke til videokonsultasjonsløsning. Nettsiden settes opp relativt raskt da det hentes data fra fastlegedatabasen. Du kan benytte eksisterende internettadresse dersom du har, og det er laget en bruksanvisning for å koble opp gammel nettadresse til siden.

SKIL ønsker i samarbeid med NFA å dekke informasjonsbehovet til befolkningen, og tilbyr nå Nefle gratis i 6 måneder for alle som tegner abonnement innen 3 måneder fra i dag. Det forløper ingen kostnader og heller ingen automatisk fornyelse eller andre vilkår for å få dette. Vi jobber også med å oppdatere sidene, blant annet ved å oversette sidene til ulike språk. For mer informasjon, se nefle.no