Norsk forening for allmennmedisin

2020

Julehilsen fra NFA leder

Kjære medlemmer

16. desember 2020
Julebilde

Et merkelig og krevende år er snart forbi, og alt vi alle har gjort har vært sterkt preget av pandemien. Allmennleger imponerer og viser gang på gang at vi løser oppgavene. Vi i NFA- styret og -sekretariatet har også engasjert oss i mange andre aktuelle allmennlegesaker enn covid-19, og jeg skulle ønske jeg kunne synliggjort alt arbeid bedre. Vi har tett dialog med mange beslutningsorgan og deltar i en lang rekke arbeidsgrupper og utvalg. Vi har også fantastisk engasjerte faggrupper, underutvalg og mange andre som deltar aktivt i faglig utvikling. Jeg håper dere ser spor etter oss i mange saker. Pandemiarbeidet har medført tett kontakt med mange av dere. Tusen takk for alle innspill, forslag og spørsmål! I Innsatsgruppa har vi passert 1500 besvarte e-poster og noen vi dessverre ikke har rukket å svare ut med personlig melding. Nå ser vi frem mot en dag å kunne innstille innsatsgruppearbeid og returnere til normal aktivitet og oppmerksomhet på alt annet som krever en tydelig allmennlegestemme. Jeg håper på fortsatt tett NFA-kontakt med alle dere!

Handlingsplanen for allmennleger 2020-2024 inneholdt 17 tiltak, noen av disse er iverksatt, men fortsatt mangler tiltak som virkelig har betydning for rekruttering og stabilisering. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utrede og iverksette mange av tiltakene, og vi følger dette arbeidet tett. Noe ble presentert på Helsedirektoratets fastlegekonferanse 3.des. Mange av dere har sett presentasjonene hvor bl.a piloten med triagering, planene for digital lederutdanning, introduksjonsavtaler og arbeidet med tilgjengelig allmennlegedata og nasjonale kvalitetsindikatorer ble presentert.

Det blir allmennmedisinsk våruke i år også. Det gleder vi oss til. Hvilken form den får er enda ikke helt avklart, men vi har startet planleggingen. Det kommer mer informasjon etter hvert. Reserver uke 17 til faglig oppdatering allerede nå. NFA årsmøtet med valg av leder og styre blir torsdag 29.april. Jeg håper å møte mange av dere der uansett om det blir digitalt eller fysisk. Nordisk kongress i allmennmedisin «On the edge» er flyttet til 21.-23.juni 2022, men den skal fortsatt holdes i Stavanger med fantastiske spennende allmennmedisinsk tema. Bli med!

I høst har noen medlemmer fått velfortjente priser og anerkjennelse; et stort gratulerer til dere! – og en stor anerkjennelse til alle medlemmer for å holde ut og bidra hver dag. Jeg synes det er vanskelig å balansere tydeliggjøring av alle utfordringene vi har, og det å formidle at vi har en veldig spennende og fin jobb. Skal vi rekruttere flere allmennleger, trengs selvsagt bedre betingelser, men vi må også vise hvorfor allmennmedisin er et godt karrierevalg. I Sverige jobber vår «søsterorganisasjon» SFAM fortsatt intensivt for å få på plass retten til en «fast läkare» med «direkt listning». Det er det de ønsker seg aller mest. Det gir rom for refleksjon for advarsler om hva de må være oppmerksomme på når de forhåpentligvis velger å styrke sin primærhelsetjeneste. Hovedpoenget må være en regulering som sikrer tilstrekkelige ressurser når oppgaver overføres fra ett nivå til et annet. Vi er i god dialog og skal også sammen med SFAM møte svenske politikere på nyåret.

Vi kan ikke velge om vi skal prioritere eller ikke. Vi gjør det hele tiden, mer eller mindre bevisst. Våre prioriteringer har stor betydning. Det er viktig å unngå uønsket variasjon, men det kan aldri oppnås ved å fjerne medisinsk skjønn. Vi må tydeliggjøre betydningen av medisinsk skjønn. Vårt skjønn er på ingen måte tilfeldig. Det bygger på forståelse, kunnskap og erfaring, og må fortsatt ha stor betydning i prioriteringer. I høst ble jeg tipset om en engelsk artikkel om «gut feeling». Kanskje gir våren rom for å skrive noen refleksjoner om dette. Vi vil våren 2021 alle stå i vanskelige vaksineprioriteringer, og mitt håp er at vaksinene vil komme i store nok mengder raskt nok, mens vi har smittekontroll, slik at det kan løse seg best mulig. Å endre på sosial ulikhet i helse vil også kreve omprioriteringer og en tydelig felles retning i helsevesenet. Jeg håper mange av dere vil følge Faglandsrådet 20.-21.april, hvor dette blir ett av hovedtemaene. Fagaksen er samlingen av alle de 46 fagmedisinske foreningen i Legeforeningen og er en god arena for felles faglig diskusjon og fagutvikling. Hvis du blir nysgjerrig på fagaksen: slå opp på Legeforeningens sider og les mer!

Jeg ønsker dere alle en fredelig og god jul – og så håper vi sammen på et godt nytt år 2021.

 

Julehilsen fra Marte