Norsk forening for allmennmedisin

2020

Nordisk kongress i allmennmedisin utsatt fra 2021 til 21.-23.6 2022

Den nordiske kongressen i allmennmedisin som skulle vært arrangert i Stavanger i juni 2021, er utsatt til 21.-23. juni 2022 med bakgrunn i Covid-19 pandemien.
3. november 2020
Logo