Pneumokokkvaksine til personer i risikogrupper

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer over 65 år får vaksine mot pneumokokksykdom hvert 10 år. I tillegg anbefales pneumokokkvaksine til personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret, og ved flere kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom. Allmennleger har en viktig rolle i å identifisere personer som tilhører risikogruppene, og å anbefale vaksine til disse.
Eldre som sykler

En ny rapport oppsummerer kunnskap som viser at pneumokokkvaksinasjon gir god beskyttelse mot både alvorlig pneumokokksykdom og pneumokokkpneumoni hos eldre. Kunnskapen styrker Folkehelseinstituttets anbefaling om pneumokokkvaksinasjon til eldre og personer med medisinsk risiko. Vaksinen beskytter bedre mot pneumoni enn tidligere antatt. Sykdomsbyrden av pneumokokkpneumoni er høy, og vaksinasjon vil være gunstig for den enkelte og for samfunnet.

I løpet av de nærmeste ukene vil det gjennomføres en informasjonskampanje til målgrupper for vaksinasjon gjennom sosiale medier og gjennom interesseorganisasjoner. Folkehelseinstituttet har laget et informasjonsskriv om pneumokokksykdom som kan deles ut til personer i målgruppen, samt lagt publikumsinformasjon tilgjengelig på fhi.no. Allmennleger kan få henvendelser fra pasienter om pneumokokkvaksinasjon som en følge av dette.

Om pneumokokksykdom og tilgjengelige vaksiner

Pneumokokker er en bakterie som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse, men kan også ha et alvorlig sykdomsforløp med blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt). Dødeligheten er høy. Små barn, eldre og personer med svekket immunforsvar har høyest risiko for å få invasiv pneumokokksykdom og pneumokokkpneumoni (lungebetennelse). Barn under to år tilbys pneumokokkvaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

To ulike vaksiner er tilgjengelig for å forebygge pneumokokksykdom hos voksne; en 23-valent polysakkarid vaksine (PPV23 - Pneumovax) og en 13-valent konjugat vaksine (PKV13-Prevenar13). Rapporten viser at både PKV13 og PPV23 beskytter mot invasiv pneumokokksykdom og pneumokokkpneumoni hos eldre. Det totale kunnskapsgrunnlaget viser at effekt av PPV23 er på sammenlignbart nivå som PKV13. Siden PPV23 beskytter mot flere serotyper enn PKV13 anbefales denne til bruk hos eldre. Begge vaksinene anbefales i noen tilfeller til personer med spesiell høy risiko for alvorlig pneumokokksykdom. Dersom begge vaksinen skal gis bør PKV13 gis først for å gi optimal immunrespons. Det bør gå minst 8 uker fra vaksinasjon med PKV13 til vaksinasjon med PPV23.

Utdypende informasjon om personer i risikogrupper og bruk av vaksinene er tilgjengelig kapittel om pneumokokkvaksinasjon i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).

Begge vaksinene er tilgjengelige og kan bestilles hos FHI etter vanlig rutine. Legene kan også skrive ut resept slik at pasienten henter ut vaksinen på apoteket. Apotekene bestiller vaksiner fra egen grossist, eventuelt fra Folkehelseinstituttet. All vaksinasjon skal registreres i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. SYSVAK-kode for Pneumovax er PNE01 og for Prevenar 13 er PNE13.

Mer informasjon:
Rapport: Efficacy and effectiveness of pneumococcal vaccination in elderly – an update of the literature (FHI)

Temaside om vaksiner til voksne (FHI)