Allmennmedisinens kjerneverdier i lyd og bilde

De fem nordiske fagmedisinske foreningene har vedtatt sju kjerneverdier - «core values». Verdiene bygger på våre sju teser, men er videreutviklet i samarbeid mellom landene. General Practice/Family Medicine/allmennmedisin er en medisinsk spesialitet med sin egen utdanning og med behov for sin egen forskning. Verdiene som ligger til grunn for faget presenteres i denne filmen.

Hva er det? 

Allmennmedisinen er et bredt fag, nær på pasientenes liv og samfunnet de lever i. Mulighetene og utfordringene er annerledes enn i andre medisinske spesialiteter, og særlig siden 1970-tallet har det vokst frem en spesialitet som med kunnskap og forskning bygger kvalitet i primærhelsetjenesten. Allmennmedisinen er individsentrert, og følger pasienten over tid fordi det gir den beste helsehjelpen. Allmennlegen har også øye for samfunnets betydning for helsen, og arbeider for å prioritere riktig og gi mest til dem som trenger det mest.

Allmennmedisinens kjerneverdier er et verktøy for å styrke dette perspektivet. Verdiene danner basis for utviklingen av spesialiteten og utdannelsen, og fungerer som en referanseramme for en felles allmennmedisinsk identitet. Filmen presenterer de 7 nordiske kjerneverdiene og forklarer bakgrunnen for hver enkelt. Den primære målgruppen er nordiske allmennleger. Den utvidete målsettingen er å gjøre verdigrunnlaget kjent hos pasienter, i helsesektoren og i samfunnet. Slik ønsker den nordiske foreningen å legge til rette for at allmennmedisinen kan utvikle seg til beste for individet og samfunnet.

Hvordan er verdiene utarbeidet?

Kjerneverdiene er forankret både hos norske allmennleger og gjennom internasjonalt samarbeid. WHO har i Astana-deklarasjonen definert primærhelsetjenesten og allmennmedisin som en hjørnesten i et bærekraftig helsesystem. Allmennlegenes verdensorganisasjon WONCA har definert allmennmedisin som en klinisk spesialitet med selvstendig faglig grunnlag og kunnskapsbase.  

Nordiske allmennleger har særlig siden akademiseringen på 70- og 80-tallet samarbeidet om å utvikle spesialiteten. Dette samarbeidet er organisert i Nordic Federation of General Practitioners (NFGP), som har utarbeidet de felles kjerneverdiene basert på tidligere prosesser i Norge og de andre landene. Dette nordiske samarbeidet står også bak Scandinavian Journal of Primary Health Care, som har blitt utgitt siden 1983. NFGP står også bak Nordisk kongress for allmennmedisin (NCGP), som har blitt avhold annethvert år siden 1979 og kommer neste gang til Stavanger i juni 2022.

Last ned egen poster med kjerneverdiene her

Se Core Values filmen på YouTube her.


Anna Stavdal, president-elect Wonca World.