Norsk forening for allmennmedisin

2021

Nå kan man få praksiskompensasjon ved deltakelse på kvalitetsforbedringskurs!

01. februar 2022
Legeforeningens kvalitetsfond er tilført midler til å dekke fravær til kurs i kvalitetsforbedring og/eller pasientsikkerhet. Fondet kan også dekke kursavgift inntil kr 4000.

Hva kan leger bidra med for å utlikne helseforskjeller?

13. desember 2021
I denne podcasten diskuterer Ståle Sagabråten og Marte Kvittum Tangen legenes bidrag i kampen for at sosial ulikhet ikke skal føre til ulikhet i helse.

Nå skal en norsk fastlege lede verdens allmennleger

25. november 2021
Siste fredag i november innsettes Oslo-fastlege Anna Stavdal til det prestisjefylte vervet som president for WONCA World – et globalt, faglig nettverk med over en halv million allmennleger.

Allmennmedisinens kjerneverdier i lyd og bilde

17. november 2021
De fem nordiske fagmedisinske foreningene har vedtatt sju kjerneverdier - «core values». Verdiene bygger på våre sju teser, men er videreutviklet i samarbeid mellom landene. General Practice/Family Medicine/allmennmedisin er en medisinsk spesialitet med sin egen utdanning og med behov for sin egen forskning. Verdiene som ligger til grunn for faget presenteres i denne filmen.

Begrens steroidforskrivning til yngre barn

29. september 2021
Til yngre barn med symptomer fra luftveiene bør systemiske steroider begrenses til moderate/alvorlige former for laryngitt og ved akutt bronkopulmonal obstruksjon der det er klare holdepunkter for atopisk astma

Årets influensavaksinering

28. september 2021
Influensavaksineringen for sesongen 2021/2022 starter i midten av oktober, etter et tilnærmet influensafritt fjorår på grunn av tiltakene mot koronapandemien

Nytt styre i Norsk forening for allmennmedisin fra 1. september 2021

23. september 2021
Nytt styre i NFA for perioden 1. september 2021 - 31. august 2023

Gjør kloke valg: Unngå bildediagnostikk ved korsryggsmerter uten varselsymptomer

25. august 2021
Veksten i bruk av bildediagnostiske tjenester er enorm og større enn økningen i bruk av medisinske tjenester for øvrig. Mange undersøkelser utføres uten god faglig indikasjon og man risikerer overdiagnostikk som kan være til skade for pasienten.

#sjekkdeg-kampanjen 2021 - Rutinesjekkens gylne mulighet

19. august 2021
I september er det igjen tid for #sjekkdeg-kampanjen. Denne kampanjen har siden starten i 2015 bidratt til at flere kvinner deltar i Livmorhalsscreeningprogrammet.

Side 1 av 3