Årets influensavaksinering

Influensavaksineringen for sesongen 2021/2022 starter i midten av oktober, etter et tilnærmet influensafritt fjorår på grunn av tiltakene mot koronapandemien
Illustraasjon
Illustrasjon: FHI

Influensavaksinene blir sendt ut til kommunene i perioden uke 40–43. For fylkesfordeling, se Vaksineforsyningens nettsider. Vaksinering av målgruppene, herunder gruppene med økt risiko for et alvorlig forløp av influensa, kan starte med én gang vaksine mottas fra kommunen.

Tøffere influensasesong denne gangen?

Det er ekstra viktig med influensavaksine før årets sesong. Når reiseaktiviteten øker, vil influensaen komme tilbake og spre seg i Norge igjen.  Siden det er en stund siden vi har hatt en normal influensasesong, vil immuniteten i befolkningen være lavere enn normalt. Samlet sett kan det bety at mange kan bli smittet kommende sesong og flere kan bli alvorlig syke. 

I de fleste kommuner har fastlegene en viktig rolle i å identifisere pasienter som er i risikogruppene for alvorlig influensa og til å tilby disse influensavaksine. I tillegg bør du og dine ansatte ta influensavaksine for å beskytte deg selv og pasientene mot smitte.

Alle vaksiner som settes ved legekontoret skal registreres elektronisk i SYSVAK, også de som settes på ansatte. Dette kan gjøres både via de fleste journalsystemer og via SYSVAKNett.

Målgruppene i vaksinasjonsprogrammet

  • personer over 65 år 
  • beboere i omsorgsboliger og sykehjem 
  • barn, unge og voksne med ulike kroniske sykdommer 
  • personer med kroppsmasseindeks over 40 
  • gravide i 2. og 3. trimester
  • prematurt fødte barn, spesielt barn født før uke 32 i svangerskapet, fra alder 6 måneder til fem år.
  • helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientkontakt 
  • personer som bor sammen med pasienter med immunsuppresjon
  • svinerøktere 

Økonomi

Influensavaksine er gratis for målgruppene (se nedenfor).

Vaksinering i regi av fastleger vil for sesongen 2021/2022 organiseres på samme måte som for fjorårssesongen. Det innebærer at fastlegene får kompensert kr 200 fra HELFO per vaksinering. I den forbindelse settes et tak på egenandelen for den som vaksineres, på kr 50. For personer med frikort vil vaksinering være gratis.

Helsepersonell og svinerøktere skal få vaksinen finansiert av arbeidsgiver.

Oppdatert informasjon på fhi.no fra uke 41

nytt i 2021:
animasjonsfilmer til risikogrupper og helsepersonell
– “Influensavaksine på 1-2-3” – forenklet informasjonsskriv 
– informasjonsfilm med Camilla Stoltenberg dubbet og tekstet på flere språk
informasjonsskriv for ulike målgrupper tilgjengelig på mange språk. 

Har du faglige spørsmål om influensavaksine som ikke besvares på våre nettsider? 
Da kan du kontakte oss på vaksine@fhi.no