Gjør kloke valg: Unngå bildediagnostikk ved korsryggsmerter uten varselsymptomer

Veksten i bruk av bildediagnostiske tjenester er enorm og større enn økningen i bruk av medisinske tjenester for øvrig. Mange undersøkelser utføres uten god faglig indikasjon og man risikerer overdiagnostikk som kan være til skade for pasienten.
LogoGjorKlokeValg

Anbefalingen fra Norsk radiologisk forening treffer en problemstilling som er svært vanlig i allmennpraksis. Veldig mange får vondt i ryggen og det er en utbredt forventning at det bør tas bilder for å finne ut hva som «egentlig» er galt.

– Selv om legen vet bedre er det vanskelig å stå imot presset. Gjør kloke valg-anbefalingen er nok ikke hele løsningen, men jeg håper det kan hjelpe å vise til et råd som et samlet fagmiljø av radiologer, nevrologer, nevrokirurger og allmennleger står bak, sier Stefán Hjörleifsson, spesialist i allmennmedisin og leder av styringsgruppen til Gjør kloke valg-kampanjen.

Stefàn Hjörleifsson

Stefàn Hjörleifsson

 

Et stort flertall av voksne mennesker har «noe» i ryggen som radiologene ser seg nødt til å beskrive hvis det først tas bilder.

– Sannsynligheten for at irrelevante funn kommer i veien for god klinisk håndtering av plagene er stor hvis det tas bilder uten god klinisk indikasjon, sier han og fortsetter:

– En pasient jeg var fastlege for hadde langvarige ryggplager. Han bekymret seg for at han gikk rundt med tre prolapser. Da jeg undersøkte i journalen så jeg at problemene hans hadde begynt fem år tidligere. Den gangen ble det tatt MR som viste skiveprotusjon i to nivåer. Sånne funn er veldig vanlige. Skal jeg være ærlig så skjønner jeg ikke alltid hvorfor noen radiologer beskriver dette i det hele tatt. To år senere ble også tatt MR som viste prolaps uten rotaffeksjon. Ingen av funnene hadde positiv effekt. Tvert imot, var de med på å gjøre mannen til langtidspasient, avslutter Hjörleifsson

Les flere anbefalinger på klokevalg.org