Antibiotikasentret for primærmedisin fikk Kvalitetspris for primærhelsetjenesten 2021

Årets kvalitetspris for primærhelsetjenesten er tildelt Antibiotikasenteret for primærmedisin, Universitetet i Oslo ved Sigurd Høye og Morten Lindbæk. Prisen ble overrakt under årets landsstyremøte.

NFA gratulerer!

Prisen skal stimulere leger til kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid og er på 50 000 kroner.

prisvinnere
Førsteamanuensis og leder av Antibiotikasenteret for primærmedisin Sigurd Høye til ve, professor em. Morten Lindbæk til høyre

I prosjektet «Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene» utviklet prisvinner et kvalitetsforbedringskurs til allmennleger. Prosjektet er utviklet og drevet av prisvinneren i samarbeid med SKIL (Senter for kvalitet i legekontor).

Antibiotikaresistens er en stor og økende trussel mot folkehelsen. All bruk av antibiotika øker risikoen for uønskede kliniske effekter av antibiotikaresistens.

– Prosjektet har pasientfokus, er klinisk- og samfunnsmessig nyttig og har ført til konkrete og målbare forbedringer. Prisvinnerne har vært pådrivere for å redusere unødvendig bruk av antibiotika, sa visepresident Anne-Karin Rime som delte ut prisen.

Sigurd Høye takket for prisen på vegne av Antibiotikasenteret.

– Dette betyr mye for oss. Nå håper vi å ta dette fra et prosjekt  til et permanent arbeid.