Modernisert teknisk løsning for Noklus diabetesskjema

Noklus diabeteskjema er 12 år gammelt. EPJ-løftet har jobbet med modernisering av den tekniske plattform siden 2017. Her er en oversikt over hvordan journalleverandørene leverer/planlegger å levere Noklus diabetesskjema
Ill.

Norsk diabetesregister for voksne utviklet i 2009 programvaren Noklus diabetesskjema. Diabetesskjemaet fungerer både som et kvalitetsverktøy for fastlegene og er samtidig et innrapporteringsverktøy til registeret (unngå dobbeltføring). Diabetesskjemaet er basert på de til enhver tid gjeldende nasjonale faglige retningslinjene for diabetesbehandling i Norge. Skjemaet og de tilhørende lokale kvalitetsrapportene bidrar til bedre oversikt over diabetesbehandlingen og gir fastlegen oversikt på kvalitet i egen praksis.

Den tekniske plattformen som Noklus diabetesskjema er laget på er moden for utskifting og ble av den grunn et satsningsområde i EPJ-løftet i 2017. Da var det kun tre journalleverandører på markedet og alle disse tre fikk tilbud om å dekke kostnader for å fullintegrere skjemaet i journalen. Infodoc Plenario valgte å full-integrere. I ettertid er det kommet flere nye journalleverandører på markedet.

Takst 109 a og b i Normaltariffen kan benyttes ved utfylling av skjemaet.

Under finnes en oversikt på status for hvordan de ulike journalleverandørene leverer/planlegger å levere Noklus diabetesskjema til kundene: