Nå skal en norsk fastlege lede verdens allmennleger

Siste fredag i november innsettes Oslo-fastlege Anna Stavdal til det prestisjefylte vervet som president for WONCA World – et globalt, faglig nettverk med over en halv million allmennleger.
Woman inside old building
– Muligheten til å lede organisasjonen i neste periode fyller meg med ydmykhet og takknemlighet, sier WONCA-president Anna Stavdal. Foto: Einar Nilsen

For første gang tiltrer en norsk allmennlege presidentvervet i WONCA World. World Organisation of Family Doctors, WONCA, ble etablert for snart 50 år siden. De over 500.000 medlemmene fra hele verden er engasjert i allmennmedisinsk forskning, undervisning og fagutvikling. 

Anna Stavdal er den andre kvinnelige presidenten i WONCA World og var i 2016 den første kvinnelige presidenten i WONCA Europe.

26. november, på den siste dagen av den digitale WONCA World-kongressen, innsettes Oslo-fastlegen som president.

– Muligheten til å lede organisasjonen i neste periode fyller meg med ydmykhet og takknemlighet, sier Anna Stavdal, fastlege ved Bolteløkka legesenter i Oslo og universitetslektor ved Universitetet i Oslo.

Større innflytelse

WONCA har en sterk relasjon til Verdens helseorganisasjon, WHO, og til aktører som OECD og andre organisasjoner i FN-systemet. Gjennom arbeidet i WONCA Europe de siste årene har Stavdal vært opptatt av å etablere kanaler inn til WHO. Det arbeidet fortsetter.

– Hva blir de viktigste oppgavene dine?

– Som president blir min oppgave først og fremst å støtte arbeidet for at lavinntektsland skal kunne bygge opp en god primærhelsetjeneste. Og jeg har tre hovedmål på programmet mitt: Å bygge identitet, gjøre organisasjonen mer synlig og øke innflytelsen. Det blir viktig å utvide kontaktflaten og snakke med dem som tar beslutninger i helsevesenet og dem som styrer pengesekken, svarer Stavdal og legger til:

– Jeg har vært såkalt president elect siden 2018 og var med som WONCA-representant og eneste allmennlege i WHO Europa sin kommisjon om prioriteringer i lys av pandemien. Det viste meg viktigheten av at helsefolk og finansfolk snakker sammen.

 

Anna Stavdal innsettes som Wonca president. Foto: Einar Nilsen.

Felles multiplum

WONCAs visjon er helse og likeverdige helsetjenester for alle.

– Personlig, kontinuerlig og omfattende helsetjenester til befolkningen er vårt felles multiplum – selve verdigrunnlaget vårt. Dette kan bare nås med en sterk primærhelsetjeneste som er skreddersydd for lokale behov, sier Stavdal.

– Hvor stor tro har du på at arbeidet ditt vil føre til noe?

– Jeg har lært at vi ikke ser resultatene dagen etter. Noen ganger tar det 10 år eller 20 år. Men det nytter. Jeg har tro på at jeg som WONCA-president kan bidra i prosessen med å styre helsetjenesten i en riktig og humanistisk retning, svarer Anna Stavdal.

Stolte

Siden WONCA ble etablert for snart 50 år siden, har organisasjonen vært ledet av land med sterke tradisjoner i allmennmedisin, som Storbritannia, Canada og Australia.

President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, ønsker Stavdal lykke til.

– Legeforeningen er stolt av at Anne Stavdal er valgt til president i WONCA. Det viser hvor sterkt det norske allmennmedisinske fagmiljøet står også internasjonalt, sier legepresidenten.

Stolt er også leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Marte Kvittum Tangen.

– Norsk allmennmedisin har mye å bidra med innen både utdanning, forskning og fagutvikling. Anna Stavdal har lang internasjonal erfaring innen allmennmedisin og et stort nettverk på den helsepolitiske arenaen i Europa og innen WHO. Pandemien har synliggjort viktigheten av internasjonalt samarbeid og solidaritet. Som WONCA-president vil Anna Stavdal være en god ambassadør for den nordiske helse- og velferdsmodellen og de demokratiske tradisjonene, sier NFA-lederen.

Fakta om Anna Stavdal

  • Utdannet lege fra Universitet i Oslo (UiO)
  • Spesialist i allmennmedisin og fastlege i Oslo siden 1989
  • Universitetslektor ved UiO
  • Initiativtaker og president for Nordic Federation of General Practice fra 2005-2011
  • Leder av Norsk selskap for allmennmedisin (nåværende Norsk forening for allmennmedisin) 1999-2003
  • Medlem av OECD Advisory Board, PARiSurvey; Primary care role in chronic care - global survey
  • Leder for WONCA Europe 2016-2019
  • President elect for WONCA World 2018-2021
  • President WONCA World 2021-2023