Nytt styre i Norsk forening for allmennmedisin fra 1. september 2021

Nytt styre i NFA for perioden 1. september 2021 - 31. august 2023
Nytt NFA styre Hurdalssjøen
Det nye NFA styret på Hurdalssjøen. Fra venstre: Ståle Sagabråten, Elisabeth Stura, Torgeir Hoff Skavøy, Ingvild Vatten, Øyvind Stople Sivertsen, Marte Kvittum Tangen, Katrine Prydz og Katrina Tibballs. (Christina Fredheim og Kjartan Olafsson var ikke tilstede da bildet ble tatt).

Leder: Marte Kvittum Tangen

Nestleder: Torgeir Hoff Skavøy

Styremedlemmer:
Elisabeth Stura
Ståle Sagabråten
Ingvild Vatten Alsnes
Katrine Prydz
Christina Fredheim
Kjartan Olafsson
Øyvind Stople Sivertsen
Katrina Tibballs