#sjekkdeg-kampanjen 2021 - Rutinesjekkens gylne mulighet

I september er det igjen tid for #sjekkdeg-kampanjen. Denne kampanjen har siden starten i 2015 bidratt til at flere kvinner deltar i Livmorhalsscreeningprogrammet.
FOTO: Vilde Baugstø
Marte Kvittum Tangen ( til venstre) og Marianne Natvik. FOTO: Vilde Baugstø/Legeforeningen

7 av 10 kvinner testet seg før koronapandemien. Antallet som testet seg, var da i en stigende trend. Det har vært lavere deltakelse siste halvannet året og denne kampanjen blir i år ekstra viktig. Vi oppfordrer til å sette livmorhalsprøven på agendaen på legekontoret. Vi har som fastleger en sentral rolle for å øke deltagelsen.

Fastlegen har en sentral rolle

Vi er i en unik situasjon som bidragsytere til dette screeningprogrammet. Vi kjenner pasienten, vi har sykdomshistorikk og vi ser pasientene våre regelmessig. Prøvesvar formidles til pasienten med en kjent stemme og bekymring kan luftes med den faste legen. 42% av kvinner gruer seg til å ta livmorhalsprøven, viser en undersøkelse TNS Gallup gjorde for noen år siden. Vi fastleger kan bidra til at færre opplever dette ubehaget og gjøre undersøkelsessituasjonen trygg. Vi kan snakke kvinnen gjennom trinnene i undersøkelsen på en måte vi vet fungerer for akkurat den kvinnen, og vi kan forklare hva prøveresultatet betyr. Vi er verdifulle og veldig viktige for at livmorhalsscreeningprogrammet fungerer i Norge.

Gyllen mulighet

Konsultasjonene der livmorhalsprøven settes på agendaen er en gyllen mulighet for å ta opp andre kvinnehelserelaterte problemer med pasienten: Andre plager fra underlivet, menstruasjonssmerter, unormalt blødningsmønster, prevensjon, inkontinensproblematikk, infeksjonsrisiko, smerter ved samleie eller symptomer på overgangsalderen. Denne screeningprøven gir oss en knagg for disse andre temaene, som noen kvinner kanskje synes det er vanskelig å ta opp med legen.

Få flere kvinner med!

Det er noen kvinner som ikke deltar i livmorhalsprogrammet, og dem ønsker vi å nå. Kreftregisteret jobber for å få finansiert hjemmetesting. Hjemmetest er for kvinnene som ikke har møtt til screening på 10 år eller mer. Dette gjelder mer enn 200.000 kvinner. Disse kvinnene har betydelig økt risiko for å utvikle kreft.

Programmet fortsetter for øvrig med å sende påminnelse om å ta livmorhalsprøve hos legen sin til alle kvinner mellom 25 og 69 år.

Engasjementet på Allmennlegeinitiativet rundt dette brevet har bidratt til at teksten nå sier at de skal bestille time hos fastlegen for å ta prøven. Det er vi glad for!

Budskapet til Kreftforeningen er «Ring legen. Ta livmorhalsprøve. Unngå livmorhalskreft.»

Da må vi fastleger være der! Vi må vise at dette kan vi og dette vil vi gjøre. Oppfølging av kvinnehelse er en viktig del av jobben vår og vi er gode på det. Livmorhalsprøver er en rutinetest som skal gjøres i førstelinje og det skal være fastlegen som tar disse, ikke jordmor eller gynekolog.

Fastlegen ER god på dette! BÅDE mannlige og kvinnelige fastleger! Vi gjør underlivsundersøkelser daglig. Vi oppfordrer til å ta livmorhalsprøven hos fastlegen fordi det er enklest og best. Om du ikke lager noe nummer ut av denne undersøkelsen vil kanskje kvinnen også tilnærme seg dette enklere. Om du viser at du selvfølgelig kan dette, og at du gjør det ofte, ønsker kanskje kvinnen at du skal gjøre undersøkelsen:  «Det er helt vanlig å gjøre dette hos fastlegen» eller «det er mye raskere å få gjort det her, du kan bli ferdig med dette i dag.»   

Det vil være tilfeller der det er utfordrende for legen eller pasienten å gjøre det hos fastlegen. Kan vi da være kreative? Hjelpe hverandre? Finne en løsning lokalt?

Unntaksvis henviser vi pasienten til gynekolog, men da med god begrunnelse i henvisningen.

Hvert år får over 300 kvinner livmorhalskreft og fler enn 70 dør av sykdommen, til tross for at vi har undersøkelsesmetodene for å fange opp tidlige stadier. Vi vet at det har effekt å diagnostisere, følge opp og behandle celleforandringer. Om vi tar opp temaet med pasientene våre vi vet ikke tar livmorhalsprøven, prøver å pirke i hva som gjør at de ikke tar prøven, kan vi finne gode løsninger sammen med pasienten. Det er fastlegen god på.

Vår oppfordring er: Snakk med pasienten din om dette! Finn en løsning! Tren på gynekologisk undersøkelse og spør om råd dersom du er usikker, hospiter på gyn.pol., meld deg på kurs (se under praktiske tips under) eller snakk med en kollega om å hospitere. Dette kan vi alle enkelt lære oss med litt innsats. Dette må vi kunne, det står allerede jordmødre og andre kvinnehelseaktører og puster oss i nakken for å overta.

Kreftregisteret holder orden på når kvinnene skal ta prøver. De sender innkallingsbrevet en måned i forkant av neste prøve. Kvinnene kan trygt lene seg tilbake og vente på påminnelsen. Og da skal vi ønske dem velkommen!

Støtt kampanjen!

#sjekkdeg-kampanjen i første uken av september er med på å løfte oppmerksomheten rundt livmorhalsscreeningen. Bli med oss i dette! Lag et stunt på legekontoret! Gi kampanjen oppmerksomhet i sosiale medier og lokalmiljøet.

Vi vil ha med de siste 3 av 10 kvinnene! - og vi vil at det skal skje hos fastlegen!

Praktiske tips fra oss

  • Bruk helst ikke eksplorasjonskrem, evt. liten mengde og ikke på tuppen av spekel! 
  • Er det vanskelig å lokalisere cervix: flytt kvinnen litt lenger frem i gyn stol 
  • Tørk bort slim fra cervix før prøvetaking
  • Les bruksanvisningen på prøveutstyret du benytter – det er ulike metoder!
  • Snakk om hvordan dere gjør undersøkelsen med kollegaer på kontoret
  • Hvis du er usikker, ta nettkurset om cervixcytologi  GRATIS i Legeforeningens kursportal  
  • Referanser for videre informasjon om håndtering av de ulike svarene: