Løvetannprisen 2021 tildeles Odd Martin Vallersnes

Odd Martin Vallersnes og Marte K Tangen. Foto: Andreas Haslegaard
Prisvinner Odd Martin Vallersnes og NFA styreleder Marte Kvittum Tangen

Odd Martin Vallersnes har gjennom en årrekke arbeidet systematisk for å bygge opp et kompetansemiljø ved legevakten i Oslo. Han begynte å arbeide der i 1998. Han har gjennomført doktorgradprosjektet Acute poisoning by substance abuse in Oslo: Epidemology, outpatient treatement, and follow up i 2017, forankret ved institutt for helse og samfunn med stipend fra Allmennmedisinsk forskningfond. Gjennom dette arbeidet synliggjorde han en side ved storbylivet som er lite beskrevet. Studiene hans fremskaffet dokumentasjon på at legevaktens enkle, men systematiske tilnærming til overdosepasienter er trygg for pasientene, samtidig som han bidro til videreutvikling av tilbudet til en sårbar pasientgruppe. Vallersnes har senere fått en kombistilling som førsteamanuensis og legevaktlege. Forskningsarbeidet er videreført i tett samarbeid med akuttmedisinsk avdeling, der han blant annet har sikret at legevakten i Oslo er den største leverandøren av data til European Drug Emergencies Network (Euro-DEN).

Vallersnes veileder en rekke kolleger både klinisk på legevakten, i doktorgradsprosjekter og i mindre prosjekter og studentoppgaver. Gjennom dette arbeidet i et miljø med mange unge leger er han et forbilde og bidrar til å vise at allmennmedisin er et spennende arbeidsfelt der unge leger kan bruke og utvikle både sine kliniske sider og sine akademiske. I tillegg til sin akademiske produksjon har han gjennom en rekke kasuistikkartikler og basisartikler som "Legekunst på legevakt" i 2016 synliggjort allmennlegens rolle i akuttkjeden og inspirert kolleger i landet.

Han er en populær veileder og underviser ved institutt for helse og samfunn. Ved utdelingen av undervisningsprisen ved medisinsk fakultet for våren 2020 var han en av tre undervisere som mottok hederlig omtale. Han er medlem av Undervisningsutvalget i Norsk forening for allmennmedisin, og representant i EURACT (European Academy of Teachers in General Practice). Oversikt over publikasjoner finnes hos Universitetet i Oslo.

Løvetannprisen består i et grafisk trykk fra Karin Augusta Nogva og kr 20.000.