NFAs skribentpris 2021 tildeles Hogne Sandvik, Øystein Hetlevik, Jesper Blinkenberg og Steinar Hunskår

Dame og mann som håndhilser mens de ser i kamera.
NFA styreleder Marte Kvittum Tangen og prisvinner Hogne Sandvik

Skribentprisen deles ut til en eller flere som i artikkel/essay/kronikk eller annen tekst fremmer allmennmedisinsk fagutvikling eller sprer kunnskap om faget– alle NFA medlemmer kan foreslå kandidater og det er en komite sammensatt av medlemmer i Utdanningsutvalget som gir innstillingen.

Årets vinnere har mange tiårs fartstid som fastleger og har i minst like mange tiår bidratt til å løfte fram og utvikle det allmennmedisinske faget. I nesten like mange tiår har årets vinnere levert viktige bidrag til det allmennmedisinske akademiet på mange felt.

I en tid der fastlegeordningen er truet av havari, og bergingsviljen fra sentrale myndigheter framstår sparsom og langsom, har årets vinner levert et grunnleggende og tindrende klart argument for fastlegeordningen.

Teksten årets vinnere tildeles prisen for, er blant de viktigste vitenskapelige tekstene fra norsk allmennmedisin noensinne. Den kommer til å få sin plass i den internasjonale allmennmedisinske kanon. Det solide hovedfunnet teksten formidler, er at kontinuitet i forholdet mellom pasient og fastlege reduserer pasientens risiko for legevaktbruk, sykehusinnleggelser og død. Og dess mer dess lenger.

Vi stemmer i kommentaren fra redaktøren i BMJ Helen Salisbury når studien kom: «rop det ut fra alle hustak – kontinuitet redder liv!»

Årets vinner er kvartetten Hogne Sandvik, Øystein Hetlevik, Jesper Blinkenberg og Steinar Hunskår for artikkelen Continuity in general practice as predictor of mortality, acute hospitalisation, and use of out-of-hours care: a registry-based observational study in Norway, publisert i the British Journal of General Practice 5. oktober 2021.