NOKLUS 30 år i 2022

Noklus 30 år

NOKLUS ble opprettet i 1992 som et tiltak for å sikre kvaliteten på de lokale labutstyret som kom i salg gjennom 80-tallet. Man oppdaget at prøvesvarene mange steder ikke var korrekte, og kom frem til at en systematisk kontroll av utstyret var nødvendig for å sikre kvaliteten på analysene. Svaret på denne utfordringen ble at Den norske legeforening, Kommunenes Sentralforbund og Helse- og omsorgsdepartementet sammen etablerte den ideelle stiftelsen Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (NOKLUS).

NOKLUS består av mange laboratoriekonsulenter og legespesialister tilknyttet mer enn 20 sykehuslaboratorier. Den desentraliserte modellen gjr det mulig å følge opp laboratoriekvaliteten i hele landet og skaper lokale nettverk. NOKLUS holder også kurs og bidrar til å etablere felles standarder for prøverepertoar og prosedyrer over hele landet i både legekontor, sykehus, sykehjem, hjemmetjenester og andre aktuelle virksomheter.  

Les mer om NOKLUS-jubileet

NFA-leder Marte Kvittum Tangen overbragte vår gratulasjoner i en videohilsen på jubileumskonferansen.

Woman presenter with hands folded in front of chest. Marte Kvittum Tangen i Noklus video.