Norsk forening for allmennmedisin

2022

Norsk studie på kvalitetsforbedring kåret til Paper of the Year

En studie som viser effekten av kvalitetsforbedringskurs, i regi av Senter for kvalitet i legekontor (SKIL), ble av Scandinavian Journal of Primary Health Care kåret til Paper of the Year 2021.
Lisbeth Nilsen
24. juni 2022
Man in office. Nicolas Øyane foto troy gulbrandsen legeforeningen

Tidsskriftet Scandinavian Journal of Primary Health Care kårer hvert år Paper of the Year. På nordisk kongress i allmennmedisin i Stavanger ble prisene for 2019, 2020 og 2021 offentliggjort. Prisen for fjoråret gikk til norske forskere for studien «Improving drug prescription in general practice using a novel quality improvement model».

Studien har undersøkt effekten av et kvalitetsfordringsprosjekt på forskrivning av legemidler til pasienter over 65 år. Opplegget er basert på et klinisk emnekurs i regi av Senter for kvalitet i legekontor (SKIL).

Førsteforfatter av studien er Nicolas Øyane, som er spesialist i allmennmedisin og leder av SKIL.

– Dette er en stor ære og anerkjennelse både for det arbeidet hele SKIL-teamet har gjort, i tillegg til mine dyktige medforfattere. Det inspirerer ikke minst til videre arbeid med forskning på kvalitetsarbeid, sier prisvinner Nicolas Øyane.

Nytter med kvalitetsarbeid

Nær syv av ti fastleger mente kurset bidro til at de ble flinkere ved medisinering av eldre – noe som også bekreftes med tall fra Helfo og Reseptregisteret. Opplegget bidro til bedre legemiddelforskriving vist gjennom færre medikamenter til pasientene og en økning i antallet legemiddelgjennomganger.

En del av SKIL-kurset var gruppemøter, og før hvert møte fikk fastlegene en indikatorrapport. Her kunne fastlegene blant annet se andelen egne pasienter som hadde hatt legemiddelgjennomgang, andelen som stod på mer enn fire legemidler og som fikk forskrevet legemidler med potensiell høy bivirkningsfare. Egen praksis ble diskutert i kollegagrupper.

– Hvor viktig er denne typen forskning for kvalitetsforbedring i allmennpraksis?

– Det gjøres i mine øyne fortsatt alt for lite forskning på effekten av praktisk kvalitetsarbeid, spesielt i allmennpraksis. Interessen for artikkelen kan være et tegn på nettopp dette. Det viser også at det nytter å satse på kvalitetsarbeid, og at den beste formen for kvalitetsarbeid vi kjenner til hittil er refleksjon over egen praksis i kollegagrupper. Modellen vi har testet er også langt mindre tid- og kostnadskrevende enn mange andre tiltak rettet mot helsetjenesten. Det artikkelen ikke får frem er samtidig det store engasjementet og de spennende diskusjonene jeg har deltatt på i ulike SKIL-grupper!

 – Artikkelen er lest og sitert mer enn det som er gjennomsnittet for tidsskriftet. Hvorfor tror du studien har vakt så stor interesse?

– Jeg tror rett og slett at det gjøres lite forskning og at det er interesse for å se hva man kan få til i allmennpraksis på et såpass viktig tema som legemiddelsikkerhet, svarer Nicolas Øyane.

Imponerer NFA-lederen

Prosessen med å velge ut beste artikkel foregikk i to omganger. Først plukket redaktørene ut fire kandidater, basert på antallet sidevisninger av artikkelen og siteringer. I andre runde gjennomgikk et panel med fire professorer artiklene og stemte for den de mente fortjente betegnelsen Paper of the Year.

Leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og styreleder i SKIL, Marte Kvittum Tangen, gratulerer Nicolas Øyane og SKIL med det hun mener er en velfortjent pris.

– Senter for kvalitet i legetjenester forsetter å imponere. Daglig leder Nicolas Øyane dokumenterer i sin prisvinnende artikkel hvordan SKIL-metodikken har effekt og bidrar til bedre kvalitet ved forskrivning av medikamenter. Artikkelen gir en solid beskrivelse av hvordan kvalitetsforbedringsprosjekt i allmennmedisin kan gjennomføres med enkle midler og føre til endringer i praksis. De fleste deltagerne i prosjektet rapporterte om bedre ferdigheter, og modellen ser ut til å bidra til vedvarende endringer også etter intervensjonen. Dette viser at vi er på riktig vei med å satse på SKIL for å bedre kvaliteten i legetjenester utenfor sykehus, sier NFA-lederen.