Utlysning av ph.d. stipend til allmennpraktikere

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) utlyser stipender for høsten 2022 med søknadsfrist 15. september.
See-through icecube on top of newspaper, word says Research. Illustration: Colourbox