Klimatiltak for allmennleger

Klimakrisen gir stadig nye utslag, og bevisstheten øker om hvordan også helsetjenesten forurenser og bidrar til global oppvarming. Ved medisinstudiet på Universitetet i Oslo har de nå et kurs der studentene utfordres på problemstillingen.
Tre medisinstudenter to jenter og en gutt. Solveig Eline Berg, Fredrik G. Grimstad og Iben Carnhed
Medisinstudentene Iben Carnhed, Solveig Eline Berg og Fredrik G. Grimstad

Også på legekontor kan man bidra med å redusere klimabelastningene. Medisinstudentene Solveig Eline Berg, Fredrik G. Grimstad og Iben Carnhed har i forbindelse med faget «Klimaendringer og helse – din innsats teller» laget en plakat med en oversikt over klimatiltak for allmennleger.

Oppdatering okt 23: Plakaten er videreutviklet av Legenes klimaaksjon, og versjon 2 kan lestes ned nedenfor. Legenes klimaaksjon er et partipolitisk uavhengig nettverk av helsepersonell og studenter som vil hindre helseskade fra menneskeskapt global oppvarming og ødeleggelse av natur. De arbeider blant annet med å spre kunnskap om sammenhengene mellom klima og helse, redusere helsevesenets klimautslipp, og fjerne helseprofesjonenes investeringer fra fossile industrier.

Litt om oss:

Vi er tre medisinstudenter; Fredrik, Iben og Solveig som går på 5. og 6. semester på UiO. I januar i år hadde vi alle sammen et valgfritt emne kalt «Klimaendringer og helse – din innsats teller». I løpet av dette to-ukers faget hadde vi mange spennende forelesninger med noen av Norges og verdens fremste forskere på klimaendringer. Det ble fort tydelig at sammenhengen mellom helse og klimaendringer var mye større enn vi hadde forventet. Det store engasjementet til foreleserne smittet absolutt over på oss i salen!

Vi som gruppe ble etter hvert oppmerksomme på at fastleger og fastlegekontor både var lite kartlagt med tanke på utslipp, men også lite involvert i klimatiltak. Dette inspirerte arbeidet vi gjorde i løpet av de to ukene; nemlig å lage en brosjyre som både presenterte klimakrisen for helsearbeidere og kom med forslag til enkle tiltak man kan gjøre for å kutte klimautslipp.

Vi fant inspirasjon i andre land sine tiltak, blant annet Danmark og Storbritannia, som har gjort mer forskning innenfor temaet «allmennleger og klimatiltak». Fokuset lå også på å lage så enkle og konkrete tiltak som mulig, da fastlegejobben allerede er en såpass travel jobb og diffuse råd om å «kutte utslipp» ikke er så lett å forholde seg til i hverdagen. Rådet som kanskje overrasket oss mest, var rådet om inhalatormedisiner, da det viste seg at det var svært mye utslipp å kutte kun på dette! Utgangspunktet vårt var altså en brosjyre, som vi nå har kokt ned til en plakat som oppsummerer tiltakene. Håper den kan være til nytte!