2023

02. juni 2023

Bærekraft på legekontoret

NFA lanserer i disse dager et prosjekt ved navn «Bærekraft på legekontoret». Målet vårt er å bidra til fastlegeordningens framtid som en velfungerende organisasjon der alle sikres lik tilgang til helsetjenester av høy kvalitet når de behøver det. Vi vil fremme treffsikker bruk av helsetjenester og unngå uhensiktsmessig bruk av helsetjenestens ressurser.
24. mai 2023

Pris til Hammerfest-fastlege og bauta i norsk allmennmedisin

Fastlege Peter Prydz er hedret med Løvetannprisen for sitt mangeårig arbeid for allmennmedisinen.
24. mai 2023

Fikk pris for tekst om fastlegenes betydning

Skribentprisen, som deles ut av Norsk forening for allmennmedisin, gikk i år til fastlege og forsker Hans-Christian Myklestul.
08. mars 2023

Allmennmedisinsk Forskningsutvalg utlyser stipend

Er du lege i allmennmedisin eller samfunnsmedisin og har lyst til å forske, kan du søke stipendmidler for inntil seks måneder. Søknadsfristen er 1. mai.
27. februar 2023

Allmennmedisinsk forskningsutvalg utlyser tre ekstrastipender

Allmennmedisinsk forskningsutvalg, et underutvalg i Norsk forening for allmennmedisin, har som mandat å forvalte og tildele stipendmidler fra Den norske legeforeningens Fond II til allmenn- og samfunnsmedisinsk forskning, undervisning og fagutvikling. Mandatet omfatter å utfordre kolleger i førstelinjen til å undersøke forhold som ikke er blitt tematisert av de enkelte søkere, men som likevel har høy faglig relevans og bør undersøkes. Det lyses da ut ekstrastipender.