Stavanger-fastlege fikk årets Skribentpris

Skribentprisen, som deles ut under Allmennmedisinsk våruke, gikk i år til Peter Christersson.
Peter Christersson
Marte Kvittum Tangen overrakte skribentprisen for 2023 til Peter Christersson. Prisen er på 15.000 kroner. Foto: Knut E. Braaten

Han får prisen for sin samlede produksjon; Bare i løpet av 2023 har han fått publisert fem kronikker i Stavanger Aftenblad, forfattet 18 artikler i Syd-Vesten, som er medlemsbladet til Rogaland legeforening, og vært medforfatter på et debattinnlegg i Tidsskriftet.

Peter Christersson er fastlege i Stavanger og har lang fartstid som tillitsvalgt på mange nivåer i Legeforeningen.

Treffer bredt
Prisen deles årlig ut av Norsk forening for allmennmedisin (NFA).

– I vårt fag er det viktig med samfunnsengasjement. Dette er poengtert i en av de allmennmedisinske tesene: Beskriv praksiserfaringene. Poenget ble også gjentatte ganger framhevet av Per Fugelli: Du skal skrive ditt fag! Årets vinner står sterkt i denne tradisjonen og har i mange år løftet tungt i det dugnadsarbeidet det er å vise fram, bygge og styrke det allmennmedisinske faget. I stort og smått og i stort volum over tid. Med sine tekster, som han skriver slik at de er tilgjengelige for allmennheten, treffer han kolleger, lokale politikere og nasjonale beslutningstakere, sa NFA-leder Marte Kvittum Tangen ved overrekkelsen under Allmennmedisinsk våruke i Trondheim nylig.

Ifølge NFA skal skribentprisen tildeles én eller flere bidragsytere som i artikkel/essay/kronikk eller annen tekst fremmer allmennmedisinsk fagutvikling eller sprer kunnskap om faget. Viktig/originalt innhold og godt språk vektlegges.

Erstatter forfatterstipendet
Prisvinneren får 15.000 kroner, som erstatter det tidligere forfatterstipendet.  

Peter Christerssons artikler fra 2023: 

Pasienttilpasset basistilskudd kan true fastlegeordningen

Tragisk at helsepersonell forlater sykehusene

Fastleger blir slitne av byråkrati, ikke pasienter

Klepp kommune bør tilby innbyggerne en fastlege og ikke et firma

Mange mener noe om Dr. Dropin, men hva mener Klepp kommune?

Fastlegene er bærebjelken i helsevesenet vårt

Artiklene i Syd-Vesten finner du her